Zelfde systeem moeilijk haalbaar voor Acto-lidlanden

Onderdirecteur Bosbeheer Marie Djosetro geflankeerd door de vertegenwoordigers van de lidlanden tijdens de presentatie van de resultaten van de driedaagse workshop (foto: Henry Doel)

De vertegenwoordigers van de 8 Acto-lidlanden en die van de International Tropical Timber Organisation (ITTO) hebben aan het eind van de Acto-meeting aangegeven wat meer tijd nodig te hebben. Het uiteindelijke doel was om te brainstormen over het voorstel om te komen tot een eenduidig en algemeen stappenplan en meetinstrumenten voor een duurzaam bosbeheer. De drie dagen zijn niet genoeg geweest om het voorstel goed te keuren.
De Acto-meeting werd gehouden van 8 tot en met 10 mei, waarbij Suriname als gastland optrad. De eerste dag bestond uit presentaties en op de tweede dag werden discussies gevoerd. Op de laatste dag zijn de resultaten gepresenteerd. Marie Djosetro, onderdirecteur Bosbeheer, geeft aan dat tijdens de workshop het duidelijk naar voren is gekomen dat het gaan naar één systeem niet zo makkelijk zal zijn, omdat de landen met verschillende klimaatfactoren te maken hebben. Daarnaast spelen ook de maatschappelijke issues een rol.
De lidlanden (Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela) hebben een maand tijd gevraagd om input te geven over het voorstel. De inputs van de verschillende landen zullen opgestuurd worden naar de Acto, die het tot een document zal maken. Op basis van de inputs zal er gewerkt worden aan verdere harmonisatie van de systemen. Het streven van de Acto-lidlanden is om begin volgend jaar weer bij elkaar te komen. De bedoeling is om dan na een jaar te komen tot een systeem voor zover dat haalbaar is, maar dat is volgens Djosetro afhankelijk van de input van elk land.
De onderdirecteur geeft aan dat tijdens de drie dagen er heel constructief dialoog is gevoerd. Belangrijk vindt zij dat alle acht lidlanden duurzaam bosbeheer voorstaan. De workshop is de eerste stap geweest om daartoe te geraken.

error: Kopiëren mag niet!