Pandemische influenza klopt weer aan onze deur

Het BOG is door gezondheidsautoriteiten in Frans Guyana op de hoogte gesteld dat er in dat buurland een influenza-epidemie aan de gang is waarbij twee griepvirussen een rol spelen:  het A(H3)-seizoensgriepvirus  en het A(H1N1) pandemische griepvirus. Het A(H1N1)-virus veroorzaakte in 2009 een wereldwijde epidemie.  Zo’n wereldwijde epidemie wordt een pandemie genoemd.  Ook Suriname werd in  2009 aangetast door deze pandemische influenza.  Er werd toen voorspeld dat het A(H1N1) pandemische influenzavirus na de eerste golf in 2009 weer terug zou komen en dat blijkt nu het geval te zijn.  Door de poliklinieken van de Medische Zending in het binnenland worden toenemende aantallen gevallen van koorts met hoesten gemeld, hetgeen een indicatie kan zijn dat wij net als Frans Guyana op weg zijn naar een influenza-epidemie.
De poliklinieken in Paramaribo en het kustgebied  melden nog geen opmerkelijke toenames van influenza-achtige ziektebeelden met koorts en hoesten, maar het laboratorium van het Medisch Wetenschappelijk Instituut en het Centraal Laboratorium van het BOG in Paramaribo hebben wel een vrij plotselinge toename gemeld van influenza-gevallen.  Van de acht door de laboratoria bevestigde gevallen was er bij twee sprake van het A(H1N1)-virus, het zogenaamde pandemische influenza virus. In 4 gevallen ging het om het seizoensgriepvirus A(H3).
De besmetting met influenza gebeurt op twee manieren:  door de lucht in te ademen waarin een zieke gehoest heeft en door het aanraken van besmette personen of voorwerpen.  De ziektekiemen kunnen dus worden ingeademd of via de handen in ogen, neus of mond  komen.
 
Wat kunt u doen om uzelf te beschermen ? 
 

  1. 1.       Handen wassen

Het kan helpen als u uw handen regelmatig wast, vooral als u in contact geweest bent met zieke mensen.  Ook nadat u handvatten van deuren hebt aangeraakt,  of andere zaken waarmee veel mensen in contact komen,  kunt u zichzelf beschermen door uw handen  te wassen.  Als u zelf ziek bent, kunt u veel doen om anderen te beschermen door uw handen regelmatig te wassen. Vooral nadat u gehoest heeft moet u uw handen wassen. Hierdoor voorkomt u dat uw medemensen en uw omgeving via uw handen worden besmet.
 

  1. 2.       Hoesten in een papieren tissue

 
Als u zelf ziek bent, kunt u anderen beschermen door niet in de ruimte te hoesten, maar uw mond  en neus bij het hoesten te bedekken met een papieren tissue.  Ook het dragen van een kapje over mond en neus kan nuttig zijn. Als u niets heeft, kunt u desnoods hoesten in uw elleboog, onder uw arm of onder uw oksel.
 

  1. 3.       Isolatie:  uit de buurt blijven van mensen

Ga als u ziek bent niet onnodig op straat zijn of tussen mensen en zeker niet in de buurt van zwangeren, kleine baby’s, hoogbejaarden en bedlegerige of verzwakte mensen.
 

  1. 4.       Vaccinatie

Als  u zestig jaar of ouder bent, of als u lijdt aan een chronische ziekte van de longen, de nieren, de lever  of het hart, of als uw weerstand gedaald is door een hiv-infectie, door kanker of een andere slopende ziekte, dan kunt u zich laten vaccineren op het BOG.  Als u denkt dat  u in aanmerking komt, kunt u gaan naar het BOG en vragen naar de afdeling Medisch Centrum.  Daar kunt u tegen griep gevaccineerd worden.  Hierdoor wordt uw weerstand tegen influenza verhoogd en dat kan maken dat u bij besmetting helemaal niet of in veel mindere mate ziek wordt.

error: Kopiëren mag niet!