Driftkop krijgt 13de vonnis op naam

Urwin Schipper heeft reeds 12 vonnissen op zijn naam staan. Op 13 oktober maakte Schipper zich wederom  schuldig aan drie strafbare feiten. De benadeelde D. was op bezoek bij een familielid. Op een bepaald moment hoorde hij een harde klap. D. had zijn voertuig op straat geparkeerd. Toen hij naar zijn wagen keek, zag hij dat zijn wagen aan de linkerkant beschadigd was. Hiervoor vroeg D. SRD 500 aan Schipper. Beide mannen raakten in een discussie. De politie werd erbij gehaald, omdat de situatie uit de hand dreigde te lopen. Schipper bedreigde D. met de dood. Ook in bijzijn van de politie ging Schipper door met zijn bedreigende uitlatingen. Bovendien verzette Schipper zich tijdens zijn aanhouding tegen de wetsdienaren. Daarbij heeft hij een politieambtenaar enkele slagen toegebracht met zijn vuist. De betreffende politieman liep een zwelling op aan zijn arm.
De openbare aanklager achtte de feiten wettig en overtuigend bewezen. Zij eiste een celstraf van 7 maanden met aftrek. De verdachte is voor het laatst in 2009 veroordeeld. In 2007 was hij gevonnist wegens bedreiging. Het grootste deel van de veroordelingen had te maken met diefstallen.
De advocaat betoogde dat de vervolgingsambtenaar in plaats van één feit, twee feiten ten laste heeft gelegd. Verzetten en mishandeling van de politiemannen worden als één feit beschouwd  volgens de raadsman. De verdediging verzocht de rechter om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren, dan wel de verdachte voor dat feit vrij te spreken.
De kantonrechter gaf de verdachte de gelegenheid om het laatste woord te voeren. De verdachte beloofde verbetering en verzocht de rechter om hem in vrijheid te stellen.
De magistraat verwierp het verweer van de raadsman en gaf aan dat de twee feiten gescheiden zijn. “Het voorstel van de officier in deze zaak is bijna niets”, merkte de rechter op. De verdachte beweerde tijdens zijn aanhouding dat hij lid is van de CTU.  Achteraf bleek dat het een leugen was. Hij veroordeelde Schipper conform de eis van de officier van justitie tot 7 maanden celstraf met aftrek. Schipper wordt medio mei in vrijheid gesteld.
Saskia Bandhan  

error: Kopiëren mag niet!