Meeting Acto ter bevordering van dialoog tussen lidlanden

Minister Ginmardo Kromosoeto van RGB samen met de participanten van de Acto-meeting

De Acto-lidlanden Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela moeten komen tot een algemeen systeem voor duurzaam bosbeheer. Dit moet voortvloeien uit de discussies die tijdens de driedaagse Acto-workshop worden gehouden. Gisteren is er in de Royal Ballroom van Torarica een aanvang gemaakt met de driedaagse meeting met als titel “Regional Meeting to discuss the Proposal on Harmonization of Criteria and Indicators of Tarapoto and ITTO”. De opening werd verricht door de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Ginmardo Kromosoeto. De bewindsman vindt het een hele eer dat Suriname als gastland mag optreden.
De meeting wordt georganiseerd door de Amazon Cooperation Treaty Organization (Acto) in samenwerking met de Surinaamse overheid m.n. het ministerie van RGB en Buitenlandse Zaken.  Aan de meeting nemen deel vertegenwoordigers van de Acto-lidlanden, vertegenwoordigers van het Acto-secretariaat en de International Tropical Timber Organization (ITTO).
Het doel van de meeting is om dialoog te bevorderen, inzichten en internationale ervaringen tussen de Acto- lidlanden uit te wisselen m.b.t. de criteria en indicatoren van duurzaam bosbeheer, in het bijzonder het voorstel voor het harmoniseren van deze systemen. De criteria en indicatoren zijn meetinstrumenten om de status van het bos in de gaten te houden.
Vanwege het belang van criteria en indicatoren van duurzaam bosbeheer voor landen met tropisch regenwoud, is dit onderwerp een van de voornaamste actie- en samenwerkingsgebieden tussen de Acto en ITTO. De lidlanden van de Acto gaven  de noodzaak te kennen voor het vaststellen van een gemeenschappelijk raamwerk voor beide systemen. In dit kader hebben de Acto en ITTO via het Acto-secretariaat een overeenkomst getekend ter versterking van de samenwerking tussen deze twee organisaties. Het doel is erop gericht een strategie te ontwikkelen om de criteria en indicatoren van duurzaam bosbeheer toe te passen en om een voorstel  voor te bereiden dat beide systemen met elkaar harmoniseert. Er is een internationale consultant ingehuurd die het voorstel heeft voorbereid en besloten werd dit voorstel te bespreken en te laten aannemen/goedkeuren door de lidlanden van de Acto. De driedaagse meeting zal worden afgesloten op donderdag 10 mei.

error: Kopiëren mag niet!