IMF spreekt andere taal

Het Internationaal Monetair Fonds dat heel vaak economieën heeft opgeroepen om te bezuinigen, heeft opeens een mildere houding aangenomen. Reden is kennelijk de golf van werkloosheid die ontstaan is in Europa. We maakten mee Griekenland en recentelijk nog Spanje. In Frankrijk is er een nieuwe president aan het stuur en ook daar is er een situatie van verhoogde werkloosheid. We voeren u even terug naar vorig jaar toen de Griekse situatie begon. Het IMF richtte zich toen tot de Griekse bevolking toen het plan van financiële steun in ruil voor bezuinigingsmaatregelen in de maak was. De bevolking van Griekenland is niet content geweest met de opgelegde bezuinigingsmaatregelen. Het IMF had toen een boodschap voor de Griekse bevolking en die was dat ze zich moest voorbereiden op meer van hetzelfde, dus meer bezuinigingen. Het IMF drukte de bevolking toen op het hart dat de ingeslagen weg van bezuinigingen voortgezet moest worden. Deze boodschap was ook bestemd voor Portugal en Ierland die toen ook nog struikelden vanwege gapende begrotingstekorten.
De schuldenlast drukt niet zwaar in het Surinaams geval. In de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio behoort Suriname tot de landen met de minste schulden. De nieuwe houding van het IMF is met name gericht op de landen met een grote schuldenlast. Het gaat om de snelheid van de door te voeren bezuinigingen: hoe snel moeten die ingevoerd worden? Waar het IMF het eerder hield bij bezuinigingen sec, praat het financiële instituut nu over bezuinigingen met mate. Deze nieuwe houding kan van invloed zijn op de situatie van Griekenland. In Griekenland zijn heronderhandelingen op het punt te starten over een injectie van 130 miljard euro met IMF en de Europese Unie. Kiezers hebben in het weekend bij stemmingen massaal de bezuinigingsmaatregelen afgewezen. Daarmee wordt aangetoond dat men niet staat achter het beleid van de laatste regering. De meeste ontwikkelde landen gaan volgens IMF Managing Director Christine Lagarde door met hun prudent beleid. Wat nieuw is, is dat ze aangeeft dat het IMF erkent dat bezuinigingen economische groei tegenhouden en dat kan in tijden van economische tegenspoed negatieve effecten hebben. Het IMF roept in eenvoudige termen op tot aan de ene kant gematigde bezuinigingen en aan de andere kant aandacht voor behoud van een zekere mate van economische groei. Bij een stagnerende economisch groei moeten de regeringen aangekondigde fiscale maatregelen doorvoeren, zonder dwangmatig te kijken naar de fiscale streefdoelen. Met andere woorden, er moet niet gevochten worden tegen een terugval van de belastinginkomsten en verhoogde onkosten vanwege een zwakke economie.
Lagarde zegt dat zij al geruime tijd landen die als bezeten aan het bezuinigen waren heeft gewaarschuwd om de juiste balans te vinden tussen economische groei en bezuinigingen. De laatste oproep van de IMF-baas is echter om te teugels minder strak te houden op het stuk van het begrotingstekort. Hier zien we dus dat de EU-regels die uitgaan van 1% , volgens het IMF te strak zijn als er geen flexibiliteit is en er geen rekening wordt gehouden met de bijzondere omstandigheden van de situatie in de verschillende landen.  Anders kan het contraproductief zijn als bezuinigingen worden nagestreefd, die niet gedragen kunnen worden. Met name Duitsland is een sterke voorstander van de rigide regels van de EU. Na de Griekse en Franse verkiezingen hebben woordvoerders van de EU deze voorwaarde voor het verkrijgen van hulp herhaald.
In ons land zijn ook bezuinigingen aangekondigd en doorgevoerd. In tegenstelling tot vele grotere economieën gaat onze economie blijven groeien. Het IMF roept landen op tot plannen op middenlang termijn. Wij moeten bij het uitsmeren van het sociaaleconomische beleid letten op deze ruimte die het IMF laat bij zijn gewijzigde inzichten.
Men zou denken dat de nieuwe zienswijze de brede goedkeuring van burgers in de landen en bij de lobbygroepen zou dragen. Studenten hebben geprotesteerd tegen de aanwezigheid van Lagarde op hun campus waar dit nieuwe inzicht werd gebracht.  De studenten in Zurich (Zwitserland) hadden bezwaar omdat het beleid van Lagarde zou hebben geleid tot dood en armoede. Mensen plegen uit wanhoop zelfmoord zoals in Griekenland en Italië. De aangepaste versie van de IMF-visie  komt overeen met de visie van de USA. In Suriname is het van belang dat wij rekening houden met de nieuwe zienswijze van het IMF bij het ontvouwen van onze economische plannen.

error: Kopiëren mag niet!