Antino Minerals houdt arbeiders afvloeiingsregeling voor

De leiding van Antino Minerals is vastbesloten 47 arbeiders de laan uit te sturen. Afgelopen donderdag en vrijdag zijn de arbeiders individueel uitgenodigd door de directie om te praten over de afvloeiingsregelingen.  De werknemers stonden erop dat het bondsbestuur bij deze gesprekken aanwezig was. Voorzitter Freddy Brug van de Bond bij Antino Minerals zegt dat het laatste woord in deze afvloeiing nog niet gezegd is. De directie heeft namelijk nog geen toestemming bij het ministerie van Arbeid gevraagd voor het voorgenomen ontslag van de groep van 47 man. De directie weigert zulks en stelt zich op het standpunt dat de arbeidswetgeving slechts aangeeft dat toestemming gevraagd moet worden. Er zou nergens in de wet vermeld staan dat ze geen ontslag mogen geven.  Brug verschilt daarover met de directie en zegt dat dit nooit de strekking van de wet kan zijn. Het is wel zaak dat de wet aangescherpt wordt, om te voorkomen dat deze voor meerdere interpretaties vatbaar is.  De directie zou de contractanten hebben voorgehouden dat ze uitbetaald worden tot het moment waarop hun contract verloopt. Een ander bod van de directie is dat er een  afkoopsom wordt gegeven, wat ook betekent dat de dienstbetrekking direct beëindigd wordt. Het is volgens Brug frappant dat een groot deel van de afgevloeiden, arbeiders zijn die eind vorig jaar hun misnoegen hadden geuit over het arbeidsonvriendelijk klimaat in het bedrijf. Kort daarop werd de vakbond bij het bedrijf geproclameerd en ontvangen door de directie. Het is de vraag of het bedrijf uit rancune handelt tegen deze arbeiders.

error: Kopiëren mag niet!