Vlaamse waterleidingmaatschappij in Suriname

In de periode 03 tot en met 24 mei 2012 brengt een delegatie, bestaande uit 5 personen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, een werkbezoek aan Galibi. De betrokkenheid van de VMW is een uitvloeisel van  de stedenband tussen Gemeente Koksijde (VZW Marowijne) en Marowijne. Dit werkbezoek vindt plaats in het kader van het uitvoeren van het drinkwaterproject in Galibi. Het doel van dit werkbezoek is het installeren van het waterzuiveringssysteem en visualisatie en telecontrole van de volledige drinkwater installatie. Om deze doelen te kunnen realiseren, heeft de VMW-materiaal ter waarde van ongeveer € 100.000 aangeschaft en dit per container laten verschepen naar Suriname.
Dit project wordt in nauwe samenwerking met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het dorpsbestuur van Galibi uitgevoerd. Het project is initieel opgezet door de werkarm van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), namelijk Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB). In samenspraak met het dorpsbestuur van Galibi, de departementsleiding en het ministerie van NH is het project aangepast, omdat met de bijdrage van de VMW de levensduur van het project  is verlengd.
Om de samenwerking en de gemaakte afspraken te bekrachtigen, is er in december 2011 een plan van aanpak opgesteld en ondertekend door alle samenwerkende partijen. De delegatie had op 4 mei een werkbespreking met de directeur van NH, dhr. I. Taus, dhr. Wormer, hoofd van DWV (beleidsadviseur), bijgestaan door technische ambtenaren, kapitein Ramses Kajoeramare (DNA-lid), districtssecretaris  Vincent Aloema en ambtenaren van het ministerie van RO.
Vervolgens vond er een kennismakingsbezoek plaats met de minister van RO, dhr. S. Betterson. De minister gaf aan heel blij te zijn met de bijdrage die alle partijen leveren bij het realiseren van dit drinkwaterproject en dankte de VMW voor de ondersteuning. Suriname is een land in ontwikkeling en kan de ondersteuning in alle facetten heel goed gebruiken. De minister benadrukte dat bij elk uitgevoerd project, het belangrijk is dat er meteen een preventief onderhoudsplan opgesteld wordt. Verder benadrukte de minister dat ownership vanuit de gemeenschap getoond moet worden.
Vermeldenswaard is dat nu reeds beaamd kan worden dat de bewoners van Galibi een grote bijdrage leveren. Bij de bespreking met minister Betterson waren verder aanwezig de directeur van RO, mw. G. Lank- Corinde, P. Panka en J. Altenberg van Stafunit Internationale Betrekking van het ministerie, directeur FOB  C. Abiamofo-Menig en medewerker dhr. Ledes.  Van NH waren aanwezig dhr. Wormer en dhr. Meerzorg.
De delegatie van de VWM bestaat uit Ir. Frank de Poortere, directeur Industrie en Services (delegatieleider), Ir. Ortwin Deroo, Senior Project-manager, Ir. Jan Coemelck , Procestechnicus, dhr. Sven Aendekerk en dhr. Heikki Segaert.

error: Kopiëren mag niet!