DOE –voorstellen op Wrokomang Dey

Op deze 1 mei dag is de DOE Partij van mening dat de overheid haast moet maken om in plaats van een 5-jaren planning  over te stappen naar  planning voor een periode van 25 tot 30 jaar. Daardoor wordt het voor zowel werkers in de particuliere- als de publieke sector  inzichtelijker hoe men denkt de ontwikkelingen op lange termijn  vorm te zullen geven.  Actoren in de samenleving kunnen hierop inspelen en daardoor  beter hun toekomst richting geven.
Voorts is het van belang dat onze overheid schoon schip maakt met de werknemerslijst van 60-plussers, met uitzondering van hen, die binnen de overheidsdienst daadwerkelijk nodig zijn. Dit, om ruimte te scheppen voor afgestudeerden van diverse onderwijstypen. Er zijn nogal wat afgestudeerden die helaas niet aan de bak kunnen komen, terwijl gepensioneerden de plekken bezet houden. Het ontwikkelen van gezamenlijke projecten  met multinationals c.q. de particuliere sector zal zeker ook bijdragen om de werkloosheid te verminderen.  In dit verband is het nuttig om de samenleving regelmatig te informeren over de bevindingen van de Sociaal Economische Raad, waardoor  via onder meer de media feedback gegeven kan worden. DOE vindt het positief dat op korte termijn de  arbeidswetgeving zal worden aangepast evenals het feit dat het voorstel van een minimumloon, wederom uit de ijskast zal worden gehaald.
Ten aanzien van het toelaten van vreemdelingen tot onze arbeidsmarkt, doen wij het dringend beroep op de overheid, om de Surinaamse zaak en wel onze (a.s.) werkers de nodige bescherming te bieden,met uitzondering van gevallen waar de overheid niet anders kan. In dit kader is een duidelijk beleid een must.
Uitgaande van een krantenbericht blijkt dat het gebit van de Surinaamse samenleving nogal slecht te noemen is. Wij roepen zowel de overheid als de particuliere sector op om de secundaire voorzieningen op dit stuk beter te regelen, waardoor dit probleem tot het verleden mag behoren of worden geminimaliseerd.
Verder juicht DOE het toe dat de gepensioneerden uit overheidsdienst, dit jaar goede zaken hebben kunnen doen met het ministerie van Binnenlandse Zaken t.a.v. hun pensioenen. Helaas heeft DOE ook mogen constateren dat een groep gepensioneerden nog steeds geen verbetering hebben gezien in hun pensioen.  Het zou kunnen dat administratief het een en ander nog in orde gemaakt moet worden. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt een beroep gedaan om deze gevallen te bekijken en voor belanghebbenden op te lossen.
Tenslotte spreekt DOE de hoop uit dat  zowel werkgevers als werknemers zich op  constructieve wijze blijven inzetten tot verbetering van de kwaliteit van het arbeidsproces in al haar facetten.
De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE)

error: Kopiëren mag niet!