Coronie gaat geen stap vooruit

Op 25 mei 2010 hebben de Coronianen massaal (62.52%) op de Megacombinatie gestemd. Beide zetels zijn nu in de boezem van deze partij beland. Het is voor het eerst na 1987 dat de NPS (NF) geen zetel(s) behaald heeft in het cocosdistrict. Ook alle rr-en dr-leden komen van de Megacombinatie. In de politiek is alles mogelijk. De Coronianen hebben hoge verwachtingen van de regering Bouterse/Ameerali, maar vooral van de partner PALU. Alvorens verder te gaan, geef ik de uitslag van de drie afgelopen verkiezingen in Coronie door, waardoor de lezers een goed politiek beeld kunnen vormen van de politieke verhoudingen in Coronie.

Tabel 1. De verkiezingsresultaten van 2005 en 2010 in Coronie

                  2000                2005          2010
Partij

Stem

%

Partij

Stem

%

Partij

Stem

%

MC

333

23.01

NDP

458

28.15

MC

1.011

62.52

NF

414

28.61

NF

425

26.12

NF

423

26.16

PALU

417

28.62

PALU

410

25.20

VA

144

8.91

DNP

191

13.91

VVV

310

19.05

BVD

39

2.41

BVD

68

4.70

UPD/DOE

19

1.17

 

 

PSV/DA-91

24

1.64

PPP

5

0.31

 

 

Tot.

1.447

100.0

Tot.

1.627

100.0

Tot.

1.617

100.0

Bron: “De dynamiek in de politiek”; Hardeo Ramadhin, juni 2011

 
Als wij naar de cijfers van de afgelopen verkiezingen kijken (2010), dan hadden wij een ongelijke strijd gehad tussen de Megacombinatie en het Nieuw Front in Coronie. Het overwicht van de Megacombinatie was bijzonder groot door de bundeling van de NDP, VVV en PALU. Was de Pertjajah Luhur bij het Nieuw Front gebleven (zuiver rekenkundig bekeken), dan had de combinatie (NF+PL ) samen 567 stemmen behaald, dan was die ene zetel in Coronie bij het Nieuw Front, en de andere bij de Megacombinatie gebleven. De heer R.Tarnadi van de NDP zou dan uit de boot vallen. Het Nieuw Front moet een grondige evaluatie maken en proberen in 2015 beter te scoren. De politieke partijen als de BVD, PPP, UPS en DOE moeten zover mogelijk van de Coroniaanse kiezers blijven (zie tabel 1).
De bevolking van Coronie groeit nauwelijks. Volgens de laatste volkstelling (2004) telde Coronie 2.887 zielen. De meeste Coronianen (in % uitgedrukt) hebben een baan bij de overheid, terwijl er zoveel andere mogelijkheden zijn voor deze Coronianen. Ruim 4.500 ha rijstareaal staat klaar om ingezaaid te worden, een grote cocosaanplant is aanwezig, de mogelijkheden in de visserij, de bijenteelt, de veeteelt (Coronie had in het verleden een grote stalweide) en niet te vergeten de vruchtbare gronden die bijzonder geschikt zijn voor de groenteteelt. Dagelijks brengen groenteboeren uit Saramacca hun groente naar Nickerie, terwijl de Coronianen gemakkelijk de markt van Nickerie kunnen overnemen, met een kleine inspanning. De Megacombinatie moet het productiebeleid in Coronie agressief ondersteunen. De PALU heeft in de jaren 1980 een grote aanzet gegeven om Coronie tot een rijstdistrict te maken, maar jammer genoeg is de rijstbouw in Coronie in elkaar gestort. De heren R. Tarnadi en Anton Paal, volksvertegenwoordigers van Coronie, moeten er alles aan doen om dit district weer tot een rijstdistrict te maken.
Begin 2011 werd mevrouw Harriette Ramdien aangesteld als districtscommissaris van Coronie. Zij had ons plechtig beloofd, in bijzijn van president Bouterse, dat zij alles gaat doen om de rijstbouw weer op te krikken. Zonder productie hebben wij ook geen ontwikkeling. De districtscommissaris Harriette Ramdien zit al meer dan een jaar in Coronie en tot nu toe hebben wij niet veel van haar gemerkt. Zij zal actie moeten ondernemen. Zij zal expertise, op het gebied van de rijstbouw, uit Nickerie moeten importeren. Op 29 september 2011 heeft president D.Bouterse drie uren in het parlement gesproken. Over de rijstbouw in Coronie heeft hij niet gesproken. Van de heer Van der Kooye uit Nickerie hoorde ik op woensdag 11 april 2012 dat er 47 ha is ingezaaid in Coronie. Nauwelijks 1% van het bestaande rijstareaal in Coronie is ingezaaid.
De Megacombinatie zou grote ontwikkelingen in Coronie brengen. Na twee jaren MC-regering is er nauwelijks een begin gemaakt om de groei en de ontwikkeling van de rijstbouw weer op gang te brengen. Ik denk dat de regeringspartner, PALU, nu het voortouw moet nemen om de rijstbouw weer op te pakken. De PALU heeft genoeg agrarische deskundigen in huis om deze sector aan te pakken. Over 3 jaar zal de PALU weer naar Coronie moeten gaan, om de Coronianen te bewegen om op de heer Anton Paal te stemmen. De Coronianen hebben de afgelopen twee jaar niet veel gemerkt in hun portemonnee, integendeel zijn zij met ruim 17% armer geworden, vanwege de inflatie. Met mooie verhalen en anderen de schuld geven van de achteruitgang van Coronie, vul je de magen van de Coronianen niet. De Coronianen hebben in de twee jaren van de Megacombinatie niet veel vooruitgang gemerkt. De districtcommissaris Harriette Ramdien praat veel, maar tot nu toe heb ik haar nooit iets zinnigs over Coronie horen zeggen over de economische groei. Meneer Anton Paal heeft gelijk door te stellen dat deze mevrouw die geestelijke bagage niet heeft om Coronie tot grotere hoogte te brengen. Kort voor de verkiezingen van 2015 (over drie jaar) zullen politici van alle politieke partijen weer naar Coronie gaan en hen uitleggen wat zij voor Coronie gaan doen. Coronianen, let op uw zaak!!
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!