Dc’s versterkt met districtsbestuur

Elk district heeft nu een eigen districtsbestuur. De minister van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft woensdag middels het uitreiken van de beschikkingen de desbetreffende vertegenwoordigers geïnstalleerd. Elk districtsbestuur zal samen met de districtscommissaris de dagelijkse leiding hebben van het district. De voordrachten zijn gedaan door de verschillende ministeries.
Volgens de deken van de districtscommissarrissen is gebleken dat de districtsbesturen sedert hun instelling in 1989 niet of nauwelijks operationeel dan wel functioneel zijn. Er zijn zelfs districten waar nimmer een districtsbestuur is geactiveerd. 22 jaar lang heeft het volk de diensten, vervat als “taken van het dagelijks bestuur” moeten ontberen. Met de operationalisering van de districtsbesturen  zal daarin een verandering komen.  De instelling van districtsbesturen  heeft als doel om de ministeries op te dragen hun diensten dicht  bij het volk te brengen. Volgens de deken moeten de ministeries daarbij gebruik maken van de ‘tools’ die decentralisatie van bestuur en regelgeving biedt.
Gedurenden de 22 jaren is deze taak, die aan de ministeries is toebedeeld, overgelaten aan de dc’s.  De ministeries kunnen thans een nieuwe dimensie tegemoet gaan door gebruik te maken van de ‘tools’ van decentralisatie.
Het districtsbestuur is een bestuursorgaan, dat is genoemd in de Wet Regionale Organen. Aan het hoofd van het districtsbestuur zit de districtscommissaris. Ook nemen in het bestuur de verschillende vertegenwoordigers van de verschillende ministeries, die actief zijn in het district, zitting. Het districtsbestuur is het uitvoerend orgaan in elk district. Het bestuur moet met andere woorden het beleid van de regering uitvoeren.

error: Kopiëren mag niet!