BVSS vergevingsgezind tegenover laatkomers

“We hadden het gezegd: wie laat komt, gaan we diskwalificeren. De vraag is: ben je er als organisatie er om te diskwalificeren? Ben je er  om te straffen? Dan zeggen we toch ‘neen’. We zijn er als organisatie er wel, omdat regels nageleefd moeten worden. We gaan na of het de schuld van de lopers is dat ze laat zijn of is het de schuld van die leider dat ze laat gekomen zijn. Ze worden geleid door die leider, dus het is de schuld van die leider. We hebben gezegd vandaag: ‘het is sport, dus laten we dat blijven stimuleren’.” Zo reageerde voorzitter Percy Olivieira van de Bedrijvenvereniging Sport en Spel (BVSS) op de vraag waarom groepen die laat waren gearriveerd, toch nog in de gelegenheid gesteld zijn mee te doen op de tweede dag van de Avondvierdaagse (AVD). Volgens de BVSS-topman is er gehandeld in het belang van de wandelsport. Bijkans vijf groepen onder wie Raymo Gemerts, de NDP alsook individuele lopers en lange afstandslopers arriveerden op de tweede loopdag ongeveer een minuut tot een kwartier nadat de loper van de laatste groep het BVSS-Percy Olivieira Sportcentrum (BVSS-POS)  had verlaten. Al rennend met drumsets en muziekinstrumenten baanden enkele laatkomers zich holderdebolder een weg dwars door de andere groepen die zich ondertussen reeds op de Johannes Mungrastraat bevonden. Dit gebeurde buiten het zicht van de BVSS-voorzitter. “Haasten jullie je. Tolerantie heeft zijn grenzen”, vermaande Olivieira de groepen die zich alsnog hadden aangemeld bij het startpunt op het BVSS-terrein.
Vrijwel de gehele groep van Raymo Gemerts en de totale wandelcrew van de NDP waren laat. Na enkele vermanende woorden van de BVSS-topman mochten de groepen vertrekken en zich aansluiten bij de overige deelnemers van de AVD, die daarvoor vertrokken waren. “Sang yu e spang. Unu lati keba toch”, riep een jonge deelneemster een leider van de groep toe toen die hen aanmaande sneller te lopen bij aankomst bij BVSS. “A man no musu spang no? De voorzitter van jouw partij is president van het land en a man no musu spang? Wat gebeurt er met jouw meisje’, vermaande iemand uit het publiek haar, waarop ze wijselijk haar mond hield. Bij navraag konden de leiders van de grote NDP-groep geen antwoord geven wat er verkeerd gegaan is waardoor de groep laat arriveerde. (DRP)

error: Kopiëren mag niet!