Tweede Kamer steunt sancties tegen Suriname

De Tweede Kamer steunt de sancties tegen Suriname die de Nederlandse regering in bilateraal en multilateraal verband in voorbereiding heeft. Dit bleek gisteren in de Tweede Kamer. Heel opmerkelijk was dat slechts drie Surinamers in de vergaderzaal aanwezig waren. Anders dan voorgaande keren het geval is geweest, hebben Surinamers in Nederland het laten afweten op deze vergadering. Het Nederlands parlement kwam bijeen om te beraadslagen over Suriname en de aanname van de Amnestiewet. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, somde de vele maatregelen op die Nederland nationaal en internationaal treft en aan het treffen is tegen Suriname. Vrijdag wordt aan de ministerraad voorgelegd om goed te keuren dat de ontwikkelingshulp aan Suriname opgeschort wordt. Suriname heeft ruim 20 miljoen euro nog uit de ontwikkelingshulp tegoed bij Nederland. Rosenthal zei ook dat ambassadeur Aart Jacobi tot nader order niet naar Suriname gaat. Hiermee zal Nederland voorlopig geen ambassadeur in Suriname hebben. Bij de Europese Unie, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank zijn lobby’s gaande om de aanname van de Amnestiewet scherp te veroordelen. Verschillende kamerleden uitten hun kritiek over de slappe reactie van de EU hoge vertegenwoordiger Ashton. Die zei onlangs in een verklaring dat Suriname zich moet verzoenen. Kamerleden vinden dat Ashton hiermee juist Bouterse in de kaart speelt. Gevraagd is dat Ashton met een scherpere veroordeling komt. Rosenthal zei ook dat er een reisverbod is voor de verdachten van de 8 decembermoorden. Nagegaan wordt wat te doen met de 4 verdachten die de Nederlandse nationaliteit hebben en in Nederland woonachtig zijn. Ambassadeur Harvey Naarendorp van Suriname in Frankrijk kan vanwege de diplomatieke status zich wel vrij bewegen. Gezien de scheiding der machten en het democratisch recht van parlementariërs voelt de minister niet voor het voorstel van de PVV fractie om ook een reisverbod in te stellen voor alle 28 assembleeleden die voor de aanname van de Amnestiewet hebben gestemd.
Het Tweede Kamerlid Harry van Bommel had gevraagd naar openbaarmaking van dossiers uit de tachtiger jaren. Buitenlandse Zaken minister Winston Lackin heeft Nederland ook gevraagd naar de openbaarmaking van de dossiers. Hieruit zou de rol van Nederland in die periode en bij de coup van 1980 blijken. Rosenthal zei dat de dossiers voorlopig geheim blijven. Hij zal met de Tweede Kamer in een besloten vergadering verder over deze zaak van gedachten wisselen.
Gisteren heeft ook VVD’er Hans van Baalen in het Europees Parlement deze zaak aan de orde gesteld. Van Baalen wil dat de Europese Unie sancties treft tegen Suriname vanwege de Amnestiewet die president Bouterse vrijwaart van vervolging voor de decembermoorden. “Bouterse en zijn entourage mogen hun straf niet ontlopen.” Van Baalen heeft Catherine Ashton, de hoge vertegenwoordiger voor het Europese buitenlandse beleid, gisteren via schriftelijke vragen opgeroepen om actie te ondernemen tegen Suriname en een gemeenschappelijk standpunt voor de eerstvolgende raad van ministers van Buitenlandse Zaken van de EU voor te bereiden. Tevens wil Van Baalen dat het Europees Parlement een aanbeveling van die strekking aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU doet. Hierbij denkt hij aan een verbod voor de verdachten om naar de lidstaten van de Europese Unie te reizen en aan het bevriezen van hun financiële tegoeden in Europa. Ook sluit Van Baalen economische sancties niet uit, waarbij de Europese Unie zich specifiek moet richten op economische sectoren en bedrijven, waarin Bouterse belangen heeft. De Surinaamse bevolking moet daarbij zoveel mogelijk worden ontzien.
 
 

error: Kopiëren mag niet!