Niet alleen politie maar ook opvoeders, rolmodellen, werkgevers en onderwijzers instrument om geweld tegen te gaan

In de groetenwinkel deed een man heel ruw tegen zijn vrouw. De eigenaar Willie keurde dit gedrag af en zei trots ‘ik behandel mijn vrouw met respect. Ik sla en beledig haar niet. Als zij het niet eens is met mij, praten wij erover. Mijn broers zeggen tegen mij: ‘If a vrouw no e du sa yu wani, hari eng wang klap’. Ik kies hier bewust niet voor’, zei hij. ‘Als ik mijn vrouw niet goed behandel, creëer ik een onstabiel kind. Dit kan vele vormen aannemen.  Ik denk aan zenuwachtigheid, gebrek aan zelfvertrouwen, slechte schoolprestaties, geweld accepteren op latere leeftijd of zelf gewelddadig worden. Ook voor mijn vrouw kan het nare gevolgen hebben, omdat zij dan niet normaal kan functioneren op het werk en in de maatschappij.’ Deze man heeft erover nagedacht. Hij beseft dat geweld niet alleen lichamelijke maar ook geestelijke gevolgen met zich mee kan brengen.  U zult zich afvragen: ‘wat onderscheidt de broers uit één gezin van elkaar’. Educatie en voorlichting over de consequenties van geweld. Daarom moeten wij blijven werken aan bewustwording van de samenleving.
Beseffen wij dat de meeste van onze vrouwen leerkrachten zijn die les moeten geven aan onze kinderen en onze zieken verzorgen in ziekeninrichtingen. Het zijn de moeders  die vaak de motor zijn van het gezin.  Hoe kunnen zij normaal functioneren en de beste burgers voortbrengen als wij ze als vuil behandelen? Stop met klagen over morele waarden en normen. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Geweld tegen vrouwen is dom en niet stoer en kan voorkomen worden. Vaak heeft de handelswijze van mannen te maken met hun opvoeding. Slaan, beledigen en onrespectvol behandelen is soms normaal in het gezin waar zij uit komen.  Houd er rekening mee dat je kind het product is van zijn omgeving en dus het gedrag van thuis kan overnemen. Een groot deel van de samenleving gelooft nog steeds dat mannen het recht hebben te domineren over vrouwen vanwege hun opvoeding of de interpretatie van een bepaalde religie.
Opvoeders dragen bij aan het gedrag van hun kinderen. Soms komt het zelfs voor dat moeders een bepaald gedrag van hun zoon aanmoedigen, omdat zij hetzelfde hebben doorstaan en dus niet beter weten. Ja, sommige moeders van zonen vinden slaan en beledigen niet onacceptabel en moedigen het soms zelfs aan. In sommige culturen is het zo dat vrouwen die geweld ondervinden in huis, terug worden gebracht naar de man die hun geweld aandoet. Het wordt gezien als een schande als echtparen uit elkaar gaan. Moeders ontmoedigen ook partnerschap in relaties en gedeelde verantwoordelijkheid. Mannen die de haren van hun dochters wassen en kammen en kleren ophangen worden pantoffelhelden genoemd. Hierdoor krijgen die mannen het gevoel dat zij verkeerd bezig zijn. Harry en zijn vrouw werken beiden buitenshuis. Als hij thuis komt, ploft hij in de stoel neer en wacht tot het eten klaar is. Hij huurt een tuinman om “zijn deel” van het werk te doen en is verder niet betrokken bij de opvoeding van de kinderen en huishouding. Dit is ook een vorm van geweld, omdat er sprake is van overbelasting van één partner. Het is niet zo dat mannen niet kunnen koken, schoonmaken of opvoeden. Het is aan te leren. Victor doet het anders en is geen pantoffelheld.  Hij kookt pap en hangt kleren op, terwijl zijn vrouw de kleren wast. Een vriend komt op bezoek en zegt: ‘Mijn gunst wat heeft die vrouw met je gedaan. Je moet geen kleren ophangen en pap koken, dat is niet je werk.’ Victor  is het oneens met hem en geeft aan dat ouderschap gedeelde verantwoordelijkheid betekent. Gedeelde verantwoordelijkheid is ook geen gunst, maar een plicht. Vaak worden zorgtaken alleen aan moeders toebedeeld. Het kind heeft ouders die beiden verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak en het verzorgen en opvoeden van kinderen. Vrouwen dragen bij aan de ontwikkeling van ons land en onze kinderen. Het aantal vrouwen in besluitvorming is ondermaats. Daarom roept het Vrouwen Parlement Forum de hele samenleving op te bundelen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Vrouwen hebben andere ervaringen, opvattingen, noden en behoeften. Vandaar dat het van belang is dat zij op gelijke voet participeren als mannen in besluitvorming. Op mannen, vrouwen en schoonfamilie wordt een dringend beroep gedaan hun kinderen te leren respectvol om te gaan met hun partner, thuis het goede voorbeeld te geven en gedeelde verantwoordelijkheid aan te moedigen. Dit is in het belang van de ontwikkeling van ons land en het welzijn van het kind, de vrouw en het gezin. Stop met aanmoedigen van geweld en ontmoedigen van partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid
Tenslotte vragen wij onze regeerders te zorgen voor preventie van geweld en een vlotte afhandeling van geweld tegen vrouwen vanaf aangifte tot gevangenisstraf. Werkgevers kunnen zorgen voor preventie van huiselijk geweld middels training en begeleiding van werknemers die bij hun in dienst zijn.  Werkgevers kunnen ook sancties opleggen in gevallen waar kinderbijslag wordt achtergehouden. Via de maatschappelijke werker van het bedrijf kan bemiddeling worden gevraagd, zodat het geld wel het kind ten goede komt.
Het Vrouwen Parlement Forum

error: Kopiëren mag niet!