Het Surinaams bewegingsbedrog

In Nederland verdienen een cardioloog, uroloog, neurochirurg ( CUN ) en alle overige specialisten heel veel. Dit in tegenstelling tot een gemiddelde leerkracht in het basisonderwijs. Wanneer leerkrachten deze opkomende CUN enz. opleiden als peuters, kleuters, lagere schoolkind, en hen  vormen middels lichamelijke opvoeding zodat ze later minder patiënten hebben, zal er van uit deze zelfde groepering enige tegenwerking ontstaan. Voor hun geldt immers hoe meer patiënten, des te meer geld. Het is een vorm van eerlijk bedrog, en dat is vastgeworteld  in het beleid. In het vroegere oude Athene, Griekenland , werden 3 sportscholen, gymnastiekscholen gesticht. Eén ervan heette Lykeion of Lyceum, genoemd naar de wolvengod Appollo. Jaren daarna stichtte Aristoteles zijn eigen gymnastiekschool, genaamd “The Lyceum”. In het Griekenland van toen stond het ontwikkelen van het lichaam en de geest middels lichamelijke oefeningen centraal bij de opleiding van 12-  a 14- jarigen naar 16-18-jarigen. In Suriname hebben vwo-scholen zich wel de naam toegeëigend,  waarbij echter lichamelijke opvoeding “onder de streep” staat en niet centraal is in het onderwijs proces. De wolvengod Apollo zou sterven van verdriet als hij eens zag hoe zijn naam te grabbel werd gegooid op het vwo.  De slagingspercentages zijn prima, maar de bewegingsarmoede stijgt. Kan er dan sprake zijn van prima onderwijs ? De specialisten die behoren tot de CUN lachen zich natuurlijk krom. Het is een vorm van eerlijk bedrog, en dat is vastgeworteld  in het beleid. De diagnostische toets (dgt) wordt dit jaar in de vijfde klas gedaan; overigens een heel goed initiatief als bij een gedegen uitvoering de nodige problemen tijdig kunnen worden gelokaliseerd. Toch is dit van weinig nut bij het vormingsproces van onze jonge Surinaamse burgers. Lichamelijke opvoeding is het fundament van het onderwijs dat reeds begint bij de zwangere vrouwen (zwangerschapsgymnastiek), waarna volgen de baby’s (baby’s gymnastiek), peuter (peutergymnastiek), kleuters (kleutergymnastiek), lagereschoolkind  enz.. “Veel leerprocessen (taal, rekenen, enz.) kunnen niet goed op gang komen zonder voldoende ontwikkeld lichaamsbesef”  – J.Kugel, Leibniz(1646-1716), Spiesz 1840, John Locke (1632-1704), Dennis Stutgard (LOOS 1993). In Suriname heerst er nog steeds een niet in voldoende mate ontwikkeld lichaamsbesef. Wat wil je dan meten met de diagnostische toets? “Zowel de volwassene als het kind lopen gevaar in onze huidige cultuur waarin vrijwel overal de motorische component bezig is te verdwijnen uit het menselijke gedrag. Dit heeft straks tot gevolg een evenwichtsstoring, die zich niet ongestraft voort zal zetten” J. Kugel 1979. We klagen immers  allemaal over een verstoorde balans in waarden en normen. Sporttoernooien zijn van weinig nut, omdat ze buiten het onderwijscurriculum worden gehouden en niet meetellen bij de beoordeling van het cijfer als overgang of het behalen van het diploma. Sporttoernooien helpen hierdoor niet mee aan de vorming van het kind. Normen en waarden hebben hierbij geen fundament (Confucius; Meester Kong  551-479 BC). Onze opvoeding kan uitgelegd worden als : “de ziel ter wille van het lichaam verwaarlozen” (Aristoteles 385-322 BC). Onze opvoeding in het onderwijs door middel van lichamelijke opvoeding dient aan wetten en voorschriften te worden verbonden (Atheense wetgever Solon 640 – 558 BC).  Hoogleraar / arts Frank (1779) stelde vast dat de overheid openbare oefengelegenheden aan de periferie van de steden moest oprichten, waardoor het volk gestimuleerd werd te bewegen in de frisse lucht. Lichamelijke opvoeding is een bewust middel om schoolopvoeding te systematiseren (Guts Muts 1759-1839) en te rangschikken. Met succes werd dit in Duitsland toegepast, met als resultaat dat suïcide werd teruggedrongen onder de jeugd. Eerlijk bedrog is beleid. Hoe lang nog, vragen wij ons af? Niet lang meer. Echter, zolang het verdienen aan patiënten meer oplevert dan het voorkomen van lichamelijke problemen zal lichamelijke opvoeding geen fundamenteel deel zijn in het onderwijs.  Niet lang meer; zolang we liever recreanten (trimloop, wandelmars, gehandicapten) eren, in plaats van de individuen die zich door lichamelijke inzet in de kijkers plaatsen, zal eeuwig sporten in het belang van land en volk een illusie zijn. Niet lang meer. Zolang de  lichamelijke opvoeding geen examenvak is op alle schooltypen en een recreatievak zal blijven op de hbo-scholen en universiteiten, komen wij er niet. “Een gezonde geest in een gezond lichaam”, moet het ideaal zijn van elke burger van dit land . De realisatie daarvan is een belangrijk moment.  Eerlijk bedrog is beleid.
 
Dennis Stutgard

error: Kopiëren mag niet!