‘Brandweerbond en regering moeten water bij de wijn doen’

‘De Brandweerbond en de regering moeten water bij de wijn doen.’ Dit is de mening van Allan Tjon A Tsie, voormalig hoofdcommandant van het Korps Brandweer Suriname (KBS). De voormalige brandweertopper adviseert beide partijen om weer naar de onderhandelingstafel te gaan. Tjon A Tsie ziet het als wenselijk om een neutrale partner erbij te halen, die in deze fase van het conflict een brugfunctie zou moeten vervullen. Bestuurskundige August Boldewijn zou die rol kunnen vervullen. Boldewijn kent ook het klappen van de zweep, daar hij gedurende enkele jaren de leiding had over het Central Staforgaan Formatiezaken en Efficiëntie (CSFE). ‘Als er harde afspraken zijn met betrekking tot de Fiso 2-inpassing bij de brandweer, dan moeten die nageleefd worden’, zegt Tjon A Tsie.
Het imago dat men van de brandweer heeft als te zijn een soort tweede wiel van de politie, moet volgens de brandweertopper veranderen. ‘De brandweer is een zelfstandig korps dat op zijn eigen waarde getoetst moet worden. De vergelijking van functies en beloningen tussen het Korps Politie Suriname en van Korps Brandweer Suriname is daarom ook incorrect. In Nederland en op de Antillen worden de twee korpsen als geheel zelfstandige entiteiten beschouwd en gewaardeerd.’ Het niveau van het KBS is door de verzelfstandiging en de projectsamenwerking met Brandweer  Amsterdam behoorlijk opgeschroefd. Waaraan er volgens Tjon A Tsie nog harder getrokken moet worden, zijn de academische opleidingen. ‘Dit in ogenschouw nemend, zou de benadering naar de brandweer anders moeten zijn dat wat tot nog toe geëtaleerd is en geleid heeft tot het conflict betreffende het niet willen uitvoeren van de correcte Fiso 2-reeks.’
Tjon A Tsie is echter niet te spreken over de wijze waarop de Brandweerbond gehandeld heeft bij het verkeersongeval, waarbij drie doden te betreuren vielen. De brandweer heeft geweigerd hulp te verlenen aan de slachtoffers die bekneld zaten in een voertuig dat over de kop sloeg. ‘De voormalige brandweertopper wijst erop dat de primaire taak van elke brandweerman het redden van mens en dier is. Het blussen van brand  is secundair. Een vakbondsactie mag de hoofdtaak van de brandweer niet ondermijnen. Dat is volledig af te keuren. Dat had nooit moeten gebeuren’, laat Tjon Tsie Dagblad Suriname weten.

error: Kopiëren mag niet!