Verdachten 8 decemberstrafproces mogen Nederland niet binnen

De Nationale Assemblee van Suriname heeft de initiatiefwet tot wijziging van de amnestiewet uit 1992 op woensdagavond 4 april 2012 aangenomen: 28 leden stemden voor de wet, 12 leden stemden tegen en 3 leden onthielden zich van stemming.  De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Dr. U. Rosenthal, heeft als reactie hierop,  een brief gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer. In die brief is aangegeven dat de internationale gemeenschap, waaronder Nederland, zich zorgen maakt over Suriname. De minister is diep teleurgesteld dat ondanks dit internationaal protest de amnestiewet is aangenomen. De wet staat haaks op de internationale verplichtingen van Suriname om mensenrechtenschendingen te onderzoeken en daders te vervolgen. De Nederlandse regering is van mening dat het 8 decemberstrafproces doorgang moet vinden en dat personen die worden veroordeeld voor schending van mensenrechten hun straf niet mogen ontlopen. In ieder geval wordt aan de verdachten van het 8 decemberstrafproces de toegang tot Nederland ontzegd.
De ambassadeur in Paramaribo, Aart Jacobi, is teruggeroepen voor overleg. Nederland beziet samen met de Europese Unie en andere landen welke gevolgen de wijziging van de amnestiewet heeft.

error: Kopiëren mag niet!