BEP-fractie liep weg

‘Unu no wani taki. Gangadu ba.’ Een kreet van wanhoop mag er niet zijn verduidelijkte Ronnie Asabina, fractieleider van de BEP. We zullen niet in de zaal aanwezig zijn als de stemming plaatsvindt. Asabina en Rudolf Zeeman hielden woord. Asabina zegt dat zijn fractie zich niet schuldig wil maken aan de schending van de grondwet en internationale verdragen. ‘We kunnen niet meewerken aan wetten die niet door het volk worden gedragen. Zulke wetten zijn omstreden. We willen niet daaraan meewerken.’
Het lid benadrukte dat zijn fractie geen tegenstander is van amnestie. Maar de timing en het feit dat er geen antwoord is gegeven op de vraag of het de daders zijn die amnestie hebben aangevraagd, maken dat de amnestiewet de zegen van BEP niet heeft. Intussen viel het op dat halverwege de vergadering Waldie Ajaiso de zaal ook had verlaten. Diana Pokie is sinds maandag ziek. Marinus Bee zit in het buitenland. De AC- komt hierdoor op slechts 2 leden die voor de amnestiewet zullen stemmen.
Ook Nieuw Suriname, de leden Harish Monorath en Prem Lachman, heeft zich onthouden om te stemmen. Monorath stelde dat hij wel voor amnestie is. Maar hij had gehoopt dat er eerst een waarheidscommissie zou worden genoemd en daarna al dan niet het verlenen van amnestie.

error: Kopiëren mag niet!