Andre Misiekaba: “President nu vonnissen is niet in landsbelang”

“Wat je vandaag kunt doen, moet je niet laten tot morgen.” Hiermee begon Andre Misiekaba, een van de initiatiefnemers van de Amnestiewet, zijn betoog gisteren in het parlement. Volgens hem hebben opeenvolgende regeringen, maar ook de rechterlijke macht en met name het Openbaar Ministerie (OM), gefaald in het oplossen van de 8 decemberkwestie. De gebeurtenissen die zich voltrokken hebben tussen 25 februari 1980 en eind december 1982 houden volgens de politicus verband met elkaar. Er mag wat hem betreft geen enkele twijfel bestaan over de bedoeling van de indiening van deze wet. Hij vindt het nu niet in het belang van Suriname dat de president van Suriname wordt gevonnist.
De initiatiefnemer zegt dat hij de initiatiefwet niet nu wilde behandelen, maar geen andere keus heeft.  “Mensen willen rommel, maar ik wil geen rommel, ik wil ontwikkeling. De volwassen generatie voor mij heeft op vele fronten gerommeld in dit land.” Hij zegt besloten te hebben om als leider in dit tijdsbestek de verantwoordelijkheid op zich te nemen om deze zaak voor eens en voor altijd op te lossen middels amnestie, gevolgd door een gedegen waarheids- en verzoeningscommissie.
Volgens Misiekaba is het politieke veld dat hij moet overnemen te hobbelig. Naar zijn zeggen kan hij als politicus niet op dit hobbelige veld werken en met hem zijn generatie ook niet die het moet overnemen. Daarom heeft hij besloten om het politieke veld te egaliseren en te plaveien. Hij neemt nu de verantwoordelijkheid om dit slepend conflict op te lossen. In 1989 is er door de toenmalige regering het besluit genomen. Er was zelfs een zaak van Moiwana. De organisatie was niet eens met de amnestie van 1989. De Amnestiewet die thans in behandeling is, bestaat al 20 jaar in de Republiek Suriname. Aan de mensen die vinden dat dit moment niet is geschikt, geeft hij  als antwoord dat er sedert 2007 een initiatief amnestiewijzigingsvoorstel in DNA ligt. Het voorstel werd door Kenneth Moenne, fractieleider van de NDP, nu wijlen, ingediend. Dat voorstel heeft de agenda –om politieke redenen -  nooit bereikt. Dit is tegen het Reglement van Orde, vindt Misiekaba.
Volgens Misiekaba moet de waarheidvinding uitwijzen als de 15 burgers die de dood vonden, onschuldig waren als door de oppositie wordt beweerd. Naar wat hij heeft vernomen, hebben bepaalde van deze personen op een wrede wijze de dood gevonden. Dat ze dood zijn, is een feit. Hoe ze de dood vonden, is een andere zaak. Dat zal onderzocht moeten worden. Ook over de dader of daders moet men nog in het duister tasten.

error: Kopiëren mag niet!