Bestuursopzichters voorbereid op rampen

Het Surinaamse Rode Kruis (SRK) heeft onlangs een succesvolle mini-workshop verzorgd aan ruim 30 bestuursopzichters (bo’s) van het bestuursressort Paramaribo Noord-Oost. Het doel van deze mini-workshop was het bewustzijn te verhogen onder deze groep op het gebied van het voorkomen en adequaat optreden ingeval van rampen en andere calamiteiten. Verder werd de rol van de bo’s benadrukt bij het voorbereiden van gemeenschappen op rampen, zodat de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de lokale bevolking wordt bevorderd. De bestuursopzichters hebben tijdens deze workshop in werkgroepen de kwetsbaarheden en capaciteiten in hun respectievelijke ressorten geïdentificeerd. De informatie die hieruit is voortgevloeid, zal tevens gebruikt worden voor de in voorbereiding zijnde country profile. Dit is een nationale rampen risicoanalyse, waarbij nagegaan wordt wat de voornaamste gevaren zijn voor Suriname.
Het resultaat van de workshop is dat de leidinggevenden in het ressort Paramaribo Noord-Oost  direct zijn aangesteld als contactpersonen voor het SRK-programma.  Eveneens werd door de deskundigen van het SRK geadviseerd om de samenwerking met de Community Disaster Response Teams (CDRT’s)  te intensiveren. In het bijzonder had de workshop tot doel om de bo’s van de ressorten Munder en Beekhuizen bij het thans in uitvoering zijnde disaster preparedness programma (ECHO8) te betrekken. In deze 2 gemeenschappen  uit deze gebieden worden thans activiteiten ontplooid, dankzij financiering van de Humanitaire Dienst van de Europese Commissie en het Nederlands Rode Kruis.

error: Kopiëren mag niet!