DE HERVERKIEZING VAN PRESIDENT OBAMA De zesde Summit of the America’s (april 2012); deel 2 Kriesnadath Nandoe

Binnenlandsbeleid
Bij zijn aantreden verkeerde de Verenigde  Staten in een financiële crisis, er heerste grote werkeloosheid en er waren  dreigingen van economische achteruitgang. Twee belangrijke wetsproducten werden goedgekeurd met betrekking tot een economische stimuleringsplan en hervorming van het gezondheidsstelsel (health care). Bij de behandeling van beide ontwerpen stuitte hij op veel tegenstand en moest daarbij niet alleen rekening worden gehouden met het Huis van Afgevaardigden en de Senaat maar ook met diverse groepsbelangen en de publieke opinie. De goedkeuring van het Stimuleringsplan (American recovery and reinvestment Act) tot een bedrag van $787 miljard (later verhoogd) passeerde de Senaat met slechts 3 stemmen van de Republikeinen.
Met de aanname van deze wet konden fondsen beschikbaar worden gesteld, waardoor onder meer faillissementen van grote bedrijven konden worden voorkomen. In de laatste 75 jaren was het geen enkele democratische President gelukt om het zorgenstelsel (health care) te hervormen.
President Obama slaagde erin, na lang onderhandelen met politici, verzekeringsmaatschappijen en de commerciële gezondheidsbedrijven een bijna “Universal  coverage health care” goedgekeurd te krijgen. Bepaalde  groeperingen hadden kritiek op de nieuwe wet en vroegen een uitspraak van de rechter waarbij gesteld werd dat “(congress had exceeded its constitutional authority by expanding the eligibility and coverage thresholds that states must adopt to remain eligible to participate in medicaid 4). De Supreme Court doet in juni 2011 uitspraak.
 
BUITENLANDS BELEID
Tijdens zijn verkiezingscampagne had kandidaat Obama beloofd de oorlog in Irak te zullen beëindigen en de troepen voor beëindiging van zijn ambtstermijn terug te trekken. De Irak oorlog was volgens Obama een oorlog uit vrije wil – a war of choice- en heeft aan 4487 militairen van de Verenigde Staten, 100,000 Irakezen het leven gekost, de infrastructuren vernietigd, duizenden Irakezen uit hun huizen en dorpen verjaagd en de regering van de Verenigde Staten ruim $ 1 triljoen gekost.  De President is zijn belofte nagekomen en troepen van de Verenigde Staten hebben nagenoeg Irak verlaten. Is echter het doel van de architecten van de Irak oorlog, bereikt namelijk dat Irak een stabiel en democratisch bestuurd land zou worden en als voorbeelddemonstratie effect- voor het Midden Oosten en elders zou dienen? Over de stabiliteit van Irak valt thans niet veel te zeggen, maar er vinden regelmatig aanslagen plaats “by dangerous ethnic, political and sectarian  fault Lines. De militaire top van de Verenigde Staten in Bagdad maakte tijdens een plechtige ceremonie eind vorig jaar bekend dat de missie van de Verenigde Staten-
“ Operation Iraqi freedom eind 2011 zal worden beëindigd. Bij deze  plechtigheid waren de President van Iraq Jalal Talbani en Premier Nouri al-Maaliki ook uitgenodigd. De stoelen van deze 2 hoogste Irakeese leiders waren echter niet bezet. Mogelijk een pijnlijke herinnering aan “Operation Iraqi freedom” die gepaard is gegaan met veel verschrikking, leed, bloed en tranen van miljoenen mensen.  Ook van het demonstratie effect is tot nog toe niet veel terecht gekomen. Weliswaar hebben volksbewegingen in Tunesië, Egypte en Libië geleid tot de val van dictatoriale regeringen maar of de nieuwe regiems gerekend kunnen worden tot loyale bondgenoten van de Verenigde Staten blijft een open vraag.
Het weekblad Times schreef hierover ” A new middle east indeed; one that has relinquished Pax Americana and is writing its own history on terms that hardly fit the vision that drove the Iraqi invasion. The demonstration effect of “Operation Iraqi freedom” then, has been to show the limits of American military power to shape events 5). ( wordt vervolgd op woensdag 28 maart)
Noten:

  1. Daniel P. Erikson,          The Obama administration and Latin America, towards a new partnership, Gigi working paper 46, april 2010
  2. The White House, Speech President Obama, Cairo June 4, 2009.

error: Kopiëren mag niet!