DE HERVERKIEZING VAN PRESIDENT OBAMA De zesde Summit of the America’s (april 2012); deel 1 Kriesnadath Nandoe

  1. 1.    Inleiding

De verkiezing van Hussein Barack Obama in 2008 tot de 44ste President van de Verenigde Staten van Amerika werd in alle delen van de wereld met enthousiasme ontvangen. Ook in de Latijns Amerikaanse en Caribische Regio (LAC) was de vreugde groot. Vóór de overwinning van Obama drukte President Lula da Silva zijn gevoelens als volgt uit:
“Just as Brazil elected a metalworker, Bolivia an Indian, Venezuela Chavez and Paraguay a bishop, I think that it would be an extraordinary thing, if in the largest economy in the world, a black man were elected President of the United States. 1).
In zijn overwinningsrede bedankte de gekozen President elke Amerikaan, jong, oud, rijk, arm, democraat, republikein, zwart, blank, Latino, Aziaat, Indiaan, homo en gehandicapt en zich richtend tot de wereld gemeenschap kondigde hij een nieuwe dageraad aan voor het Amerikaanse leiderschap.
“Our destiny is shared and a new dawn of American leadership is at hand.”
Reeds in een vroeg stadium werd de President geconfronteerd met een aantal binnen- en buitenlandse uitdagingen, waarvoor oplossingen dienden te worden aangedragen.
Voor de oplossing van belangrijke binnenlandse kwesties sloot hij met de nodige voorzichtigheid compromissen met uiteenlopende doelgroepen.
Op het wereldtoneel probeerde hij zoveel mogelijk alle gemeenschappen te bereiken.
In Cairo benadrukte hij het belang van samenwerking, dialoog en diplomatie en pleitte ervoor dat de kloof, ontstaan door verdeeldheid moest worden weggewerkt. De cyclus van wantrouwen en onenigheid moest eindigen, aangezien de belangen die wij met elkaar delen veel sterker zijn dan de krachten die ons uit elkaar drijven.
“So long as our relationship is defined by our differences, we will empower those who sow hatred rather than peace, and who promote conflict rather than the cooperation that can help all of our people achieve justice and prosperity 2).
In Accra stelde President Obama dat democratie meer inhoudt dan het houden van verkiezingen en dat goed bestuur en goed functionerende instituten voorwaarden  zijn voor vooruitgang en stabiliteit. “Governments that respect the will of their own people are more prosperous, more stable and more successful than governments that do not. This is about more than holding elections. It is also about what happens between them 3). ( wordt vervolgd op dinsdag 27 maart)
Noten:

  1. Daniel P. Erikson            –   The Obama administration and Latin America

towards a new partnership.
– Gigi working paper 46, april 2010

  1. The White House             – Speech President Obama, Cairo June 4, 2009
  2. The White House          -     Speech President Obama, Accra – 11 juli 2009

error: Kopiëren mag niet!