Nieuw Front wijst ontwerpwet Amnestie resoluut af

Het Nieuw Front is zeer verrast met het “spoed” initiatiefwetsvoorstel van een vijftal leden van de regeringscoalitie om amnestie te verlenen aan de verdachten van  8 december 1982, de zogenaamde decembermoorden. De combinatie is met een verklaring uitgekomen, waarin zij aangeven dat het doel van dit wetsontwerp is ‘om de afronding van het strafproces te voorkomen en het ongestraft laten van de verdachten van deze moorden’. De NF-fractie wijst de ontwerp amnestiewet categorisch af en roept de indieners op om dit ontwerp in te trekken. ‘De regering en de coalitie worden gevraagd onze rechtelijke macht niet te hinderen in haar functioneren, het strafproces zijn normaal beloop te laten hebben  en de democratische rechtsstaat niet te ondermijnen.’
‘Nu het strafproces over deze decembermoorden in een cruciale en afrondende fase verkeert, wordt vanuit het politieke kamp van de hoofdverdachte dit wetsvoorstel  gelanceerd. Het Nieuw Front beschouwt deze interventie als een ernstige inbreuk op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de democratische rechtsstaat waarin het principe van de ‘Trias Politica’ een belangrijke grondslag van de ordening van de staat vormt.’
‘Ingevolge art 131 lid 3 van de Grondwet is elke inmenging, inzake de opsporing en vervolging en  in zaken bij de rechter aanhangig, verboden, terwijl in De Nationale Assemblee het een onbetwiste conventie is, dat zaken die bij de rechter in behandeling zijn, niet op haar agenda worden geplaatst’, verklaart de Nieuw Front-fractie. Zij meent dat er onterecht een vergelijking gemaakt is met de ‘Amnestiewet 1989’  (gepubliceerd 1992). In deze wet waren de strafbare feiten, die moeten worden aangemerkt als misdrijven tegen de menselijkheid uitgesloten.
‘Onder de Nieuw Front – regeringen is,  gegeven de sfeer van bedreiging en intimidatie vanuit de kring van de militaire coupplegers, met grote risico’s gewerkt aan condities voor bezoeken aan Suriname door gevluchte nabestaanden van de vermoorde personen.’ Volgens deze fractie heeft de Nieuw Front-regering tenslotte er alles aan gedaan om het ‘8 decemberstrafproces’ ordelijk en veilig te doen verlopen.
‘De decembermoorden behoren tot de categorie van ernstige schending van mensenrechten en hebben geleid tot een diepe kloof in de gemeenschap. Het is een illusie dat het voorkomen van de afronding van het decemberstrafproces, met een veroordeling van de schuldigen, betere mogelijkheden zal bieden voor de versterking van de maatschappelijke rust, de nationale eenheid, ontwikkeling en voor de verwerking van de traumatische ervaringen.
Het Nieuw Front meent dat goedkeuring van de voorgestelde wijziging van de ‘Amnestiewet 1989’ de reeds bestaande kloof dieper zal maken en de  verwijdering zal verbreden tussen grote groepen in onze natie.

error: Kopiëren mag niet!