Interreligieuze Raad in Suriname geschokt over voorstel wijziging Amnestiewet

De Interreligieuze Raad in Suriname, waarin vertegenwoordigd de Madjlies Moeslimien Suriname, de Surinaamse Islamitische Vereniging, de Rooms Katholieke Gemeente, de Arya Dewaker en de Sanatan Dharm, in vergadering bijeen op 21 maart 2012, verklaart diep geschokt te zijn door het voorstel tot wijziging van de Amnestiewet. De bedoeling is duidelijk om het rechtsproces, dat gaande is over de decembermoorden, stil te leggen. Zij ervaart dit als een inmenging in de rechterlijke macht. De wetgevende, de uitvoerende  en de rechterlijke macht dienen onafhankelijk van elkaar gewaarborgd te zijn in onze rechtsstaat .
De Iris is van oordeel dat het thans in behandeling zijnde rechtsproces omtrent de 8 decembermoorden eerst volledig afgehandeld dient te worden en daarna eventueel de mogelijkheid tot amnestie bekeken mag worden.
De Iris is tegen het voorstel om te komen tot wijziging van de Amnestiewet en doet een beroep op de volksvertegenwoordigers dit voorstel af te wijzen, daar bij aanname van de wet er een eind dreigt te komen van de rechtsstaat Suriname en wij als gevolg daarvan zullen binnentreden in een systeem van dictatoriaal handelen.

error: Kopiëren mag niet!