DOE verrast met haast achter Amnestiewet

De politieke partij DOE is verrast door de haast die gepaard gaat met de indiening van de initiatiefwet tot aanpassing van de Amnestiewet bij De Nationale Assemblee en is van mening dat hiervoor voldoende tijd genomen moet worden. Het gaat immers om een kwestie die grote impact zal hebben op hoe Surinamers en anderen zullen oordelen over de beleving van het recht in Suriname. Dit zegt de partij van Carl Breeveld in een persbericht. ‘Zeker omdat recent nog onderzoek heeft uitgewezen dat in het Caribisch gebied en ook in Suriname, de burgers hebben aangegeven dat ze niet altijd het gevoel hebben dat het rechtssysteem goed werkt. DOE pleit ervoor dat primair de waarheid over alle kwesties, waarover nog een waas hangt, naar voren komt. Naast het verloop van het huidig strafproces is DOE daarom ook voorstander van een waarheidscommissie. Daarna is de partij pas bereid te praten over mogelijke amnestieverlening.’
DOE wil hierbij in herinnering brengen dat ze reeds bij de verkiezing van de president had aangegeven, niet achter deze kandidaat te kunnen staan, omdat er een proces tegen hem gaande is. ‘Wij hebben toen gewaarschuwd dat dit in de toekomst wel voor problemen zou kunnen zorgen. Nu zijn wij dus op dat punt aangekomen.’ DOE betreurt het dat opeenvolgende regeringen niet in staat zijn geweest om het proces vrij van politieke inmenging een vlot verloop te laten hebben, ‘we hadden nu veel verder kunnen zijn’.
‘Het argument dat wordt aangehaald voor het spoedeisend karakter is ‘rust’ in de samenleving.’ Dit argument is volgens DOE niet juist. ‘Wij hebben niet gemerkt dat de samenleving zich op dit moment bezighoudt met wel of geen amnestie. Wat de samenleving nu onrustig maakt, is de economische en sociaalmaatschappelijke ongelijkheid, die groeiende is en waarvoor er nog steeds geen duurzame oplossing gevonden kan worden. Het uitblijven van de anticorruptiewet, waardoor vele hoog geplaatsten en anderen nog steeds graaien in de staatskas en de samenleving openlijk benadelen, zonder dat er tegen hen wordt opgetreden. Het huisvestingsprobleem waaronder talloze Surinamers gebukt gaan en waar geen adequate oplossingen voor worden aangedragen. Wij adviseren daarom dat het proces zijn beloop moet hebben, en daarna een waarheidscommissie wordt ingesteld en dat de kwestie amnestie dan aan de orde komt.’
‘DOE kan zich niet terugvinden in deze initiatiefwet. Ze zal de Surinaamse bevolking op de hoogte houden van alle verwikkelingen rond deze kwestie en zich blijven inzetten om het belang van onze natie te behartigen.’

error: Kopiëren mag niet!