Castelen en Randjietsingh: ‘Jullie zijn de moordenaars!’

‘Moordenaars!’ werd er geroepen in De Nationale Assemblee. Het tumult in de DNA was zo groot dat zelfs leden die in de koffiekamer waren, naar de zaal liepen om te kijken wat er gaande was. Guno Castelen en Radjkoemar Randjietsingh van de oppositie liepen schreeuwend en vingerwijzend de commissievergadering uit. ‘Jullie zijn moordenaars en jullie nemen moordenaars in bescherming!’ De coalitie viel stil, muisstil.
De discussie nam een turning point toen Stuart “Hugo” Jabini zei dat de wet “pats boem” werd ingediend. Hij vroeg om meer tijd om de wet beter te bestuderen. Hoewel er juridisch niets aan de hand is, is het wel nodig om de wijzigingen juridisch nader te toetsen. Maar het was Henk Ramnandanlal die er op stond dat het initiatief al ready is en dat een preadvies kan worden geformuleerd.
Castelen was het niet eens met de gang van zaken. Aan Dagblad Suriname zegt hij dat hij en Randjietsingh aanvoerden dat wijziging van de Amnestiewet een regelrechte inmenging is in de rechterlijke macht. Het 8 decemberstrafproces is in een vergevorderd stadium. Ook de grondwet verbiedt dit.
Verder is het volgens Castelen een ingrijpende zaak, waarbij de wetgevende macht tegenover de rechterlijke macht oneerbiedig is . ‘Ze proberen een proces te stuiten’, zegt Castelen. ‘Het is moorddadig en kwaadaardig wanneer de nabestaanden een zaak aanhangig maken en zoeken naar hun rechtsgevoel en de DNA met allerlei drogredenen de zaak probeert te frustreren.  We gaan niet meewerken om een moordenaar die weerloze burgers heeft gedood, te beschermen. Als het oorlog was, waar twee mensen tegenover elkaar stonden, was het iets anders.’

error: Kopiëren mag niet!