Suriname en Brazilië slaan handen ineen inzake defensieaangelegenheden

Suriname en Brazilië zullen in de toekomst samen kunnen werken op het gebied van defensieaangelegenheden. De ontwerp inzake de samenwerkingsovereenkomst is gisteren met algemene 34 stemmen aangenomen. De ontwerpwet heeft een vlotte behandeling gehad. Na de eerste ronde van het parlement had de regering bij monde van de minister van Binnenlandse Zaken, Soewarto Moestadja, een schorsing van een uur nodig om antwoord te geven op vragen, gesteld door het parlement. Na een schorsing van bijna anderhalf uur ging de minister van Defensie, Lamure Latour, nauwelijks een kwartier in op de vragen. De tweede en  derde ronde werden binnen een fractie van enkele minuten behandeld.
Volgens minister Moestadja moet men de bovengenoemde wet niet onderschatten. Ricardo Panka, fractieleider Megacombinatie tevens voorzitter van de commissie van rapporteurs, gaf aan een zeer prettige samenwerking te hebben gehad met het ministerie van Defensie. Hij gelooft dat de aanname van de ontwerpwet een heel positief signaal naar ons buurland Brazilië toe is. “Dat wij bereid zijn om met hun verder te werken aan ontwikkeling van niet alleen de naties onderling, maar ook op het gebied van onderlinge defensieaangelegenheden.”

error: Kopiëren mag niet!