Gemeenschappelijke verklaring VRTS-VSO-SAV

Met verbazing hebben wij kennis genomen van delen van de uitspraak van de rechter in kort geding d.d. 15 maart 2012, over de eis van Sasur aan de minister van Justitie & Politie c.q. de Staat Suriname om de intrekking van de aan Sasur verleende vergunning om als bemiddelaar van muziekauteursrechten op te treden, ongedaan te maken. Kort geding-rechter Ingrid Lachitjaran heeft, naar is vernomen, besloten om de werking van de recente intrekkingsbeschikking d.d. 23 februari 2012 No.12/00719 van minister Misiedjan op te schorten.
De Vereniging van Radio en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS), de Vereniging van Surinaamse Organisatoren (VSO) en de Surinaamse Artiestenvereniging (SAV) zullen in de komende dagen en weken na ontvangst en bestudering van het vonnis door een team van nationale en internationale juristen, de vervolgstappen bepalen. We brengen in herinnering dat met de massale protestactie van meer dan 20.000 landgenoten in het Flamboyant Park op zaterdag 4 februari 2012, de Surinaamse artiesten, componisten, arrangeurs, tekstdichters en de massamedia hebben aangetoond dat Sasur onacceptabel is voor grote delen van de Surinaamse gemeenschap en dat Sasur niet voldoet aan de aspiraties van het Surinaamse volk. Met de NafSu-protestactie is verder afgerekend met de voortdurende misleiding van het Surinaamse volk door Sasur.
Telkens wordt bijvoorbeeld door Sasur beweerd dat deze stichting meer dan 120 Surinaamse artiesten vertegenwoordigt, maar nooit heeft Sasur deze 120 namen kunnen overhandigen of openbaar maken. De samenwerkende organisaties VRTS, VSO en SAV wijzen er verder op dat er legio standpunten en adviezen gedocumenteerd zijn van onder andere de Commissie van Overleg op het ministerie van Justitie & Politie, de Staatsraad, De Nationale Assemblee, religieuze autoriteiten alsook sociaalmaatschappelijke en culturele organisaties, welke eensgezind zijn in hun verwerping en afkeuring van de ontstaanswijze en de modus operandi van Sasur.
De samenwerkende organisaties VRTS,VSO en SAV zullen alle hen ten dienste staande democratische middelen inzetten, zodat het grote onrecht dat hun leden en de Surinaamse samenleving wordt aangedaan, zo spoedig mogelijk wordt beëindigd. Dit zal zoveel als mogelijk, in goed overleg met De Nationale Assemblee (de wetgevende macht) en de regering (de uitvoerende macht)  gebeuren, om hen te ondersteunen in het streven om ordening en stabiliteit te brengen in de muziek- en entertainmentindustrie in de Republiek Suriname. We doen echter een klemmend beroep op de regering en de volksvertegenwoordigende organen in ons land om diepgaand en ook in eigen gelederen te onderzoeken welke schakels en krachten verantwoordelijk zijn voor het voortduren van deze toestand van permanente chaos en escalatie in de Surinaamse muziek- en entertainmentindustrie en vervolgens dienovereenkomstig te handelen.
We vertrouwen erop dat de leiding van het land ervoor zal zorg dragen dat het rechtsgevoel van het Surinaamse volk onder alle omstandigheden zal prevaleren. We vertrouwen er eveneens op dat naast het grote belang van respect voor de “trias politica” ook de importantie van de massamedia als vierde macht in de samenleving, wordt erkend. De samenwerkende organisaties vertrouwen er ten slotte op dat door de regering op korte termijn goed onderbouwde en daadkrachtige besluiten worden genomen om de jarenlang voortdurende onrust in de Surinaamse gemeenschap en de onherstelbare vertrouwenscrisis tussen Sasur en alle stakeholders in ons land, adequaat, standvastig en ondubbelzinnig te beëindigen.
 

error: Kopiëren mag niet!