Bevoegdheden en taken NJP onduidelijk

Het staatsbesluit waarin de taken van het Nationaal Jeugdinstituut  (NJI) zijn geregeld, is onduidelijk. De taken en bevoegdheden van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) zijn in dat staatbesluit niet opgenomen. Het gevolg is dat de  jeugdparlementariërs niet precies weten wat zij moeten doen.
Derryl Boetoe legt uit dat in het staatsbesluit is opgenomen dat het NJI het jeugdbeleid moet bewaken en de overheid moet adviseren over zaken die de jeugd regarderen. Maar er is een frictie in dat besluit.
Het NJI bestaat uit verschillende afdelingen. Zo is opgenomen dat het NJI uit een bibliotheek,  griffiepersoneel en het NJP bestaat. Doordat in de wet niet specifiek is opgenomen welke afdeling het jeugdbeleid moet bewaken, kan volgens Boetoe bij wijze van spreken de bibliotheek die taak op zich nemen. Er staat immers op papier dat het NJI het jeugdbeleid helpt vormen. ‘Men heeft maar gewoon aangenomen dat het NJP die taken op zich zal nemen.’
Verder staat in het staatsbesluit dat de werkwijze van het NJP en de jeugddistrictsraadsleden nader bij beschikking wordt geregeld. Die beschikking is na zeven jaar nooit gekomen. Na lang aandringen heeft het ministerie van Sport en Jeugdzaken besloten om vandaag een commissie samen te stellen die het staatsbesluit op de ontleedtafel moet leggen.

error: Kopiëren mag niet!