Vonnis moet zegevieren of respect moet zegevieren

In het artikel van pastor Aloewel in Dagblad Suriname van dinsdag 13 maart j.l.  staat een vurig pleidooi aan de Saramaccaanse gemeenschap om de begrafenis van Abini spoedig te laten plaatsvinden volgens een vonnis van de overheid.
Hoewel ik geen Saramaccaner ben en tot nu toe niets met het geval te maken heb gehad of er invloed op uitgeoefend heb, wil ik als iemand die 30 jaar in het  gebied werkzaam is, er toch enige opmerkingen en overwegingen over geven.
Het artikel van pastor Aloewel spreekt steeds over het tegenwerken door de traditionele leiders om een eigen begraafplaats te hebben om daarmee de bekering tot het volle evangelie tegen te gaan. Dit roept bij mij vraagtekens op. Al vele decennia lang vindt er evangelisatie plaats en zijn er christelijke begraafplaatsen aan de Boven-Suriname. Er was en is een goede verstandhouding tussen de traditionele Afrikaanse  religie en de traditionele Christelijke kerken, zonder grote spanningen. Het grote probleem lijkt mij eerder dat de Volle Evangelie gemeente, die vanuit de zendingspost Nazareth werkzaam is in dit gebied, een groot gebrek  aan respect etaleert tegenover zowel de traditionele leiders als de traditionele  Christelijke kerken. Aanhangers van de traditionele godsdienst worden door hen als duivels en afgodendienaars betiteld. Kerk als bron van tweedracht. We hebben dit in de afgelopen jaren heel duidelijk kunnen waarnemen  toen de voorgangers vanuit Nazareth  bekeringspogingen deden op het dorp Makkakondre. Een groep dorpelingen, van dit toch al kleine dorp dat tot het volle evangelie was overgegaan, zorgde voor grote verdeeldheid in dat dorp.  Het traditionele dorpsbestuur en andere dorpsbewoners  waren het op een gegeven moment beu om in hun eigen dorp steeds weer negatieve termen naar hun hoofd geslingerd te krijgen. We laten ons in ons eigen dorp  niet uitschelden door buitenstaanders, die denken alle wijsheid in pacht te hebben, was hun  mening. Deze spanningen zorgden voor een splitsing, waarbij de mensen van  Volle Evangelie hun heil elders moesten zoeken. Het toch al kleine dorp is daardoor ernstig  in zijn toekomstmogelijkheden aangetast. Een winkelier-basja met een zeer goed gesorteerde winkel vertelde mij het vorig jaar: “Ik kan de winkel wel sluiten; er zijn bijna geen dorpsbewoners en klanten meer “. De gang van zaken in het dorp Makkakondre heeft de Volle Evangelie kerk van de zendingspost Nazareth zeker geen goede  naam en reputatie gegeven in dit gebied.
Respect : grondwet Suriname bosland. Mijn vermoeden is dat de nogal fanatieke opstelling en de pretenties van de  volle Evangelie gemeente zeker een grote rol gespeeld hebben bij de huidige impasse. In het bosland van Suriname en zeker aan de boven- Suriname rivier is de eerste grondwet van en voor de bewoners : Respect. Het is respect voor eigen tradities en meningen. Niet dat tradities en meningen niet kunnen veranderen, maar wel dat respect  steeds op de eerste plaats komt. Ook in een dialoog over christendom en traditionele Afrikaanse religie. Hierin is de Volle Evangelie gemeente van Nazareth  zeker tekort geschoten. En het heeft er alle schijn van dat men hiervan nu de wrange vruchten plukt.
Pater Toon, pastor R.K. Gemeente

error: Kopiëren mag niet!