Politieke, medische en andere zaken nader bekeken

Velen zullen het eens zijn met minister C. Waterberg dat hij zijn strijd tegen een aantal medische specialisten had moeten doorzetten. Slechts een paar schatrijke mensen werden zogenaamd boos via de radio. Het is waar dat sommige doktoren hun patiënten te lang voor behandeling binnen houden. De consulten gaan bijna eindeloos door; het is een makkelijke manier om veel geld te maken (ook psychiaters  en internisten maken zich schuldig hieraan). Kritische opmerkingen daarover schieten onze medici al te snel in het verkeerde gat. De kwaliteit van de dienstverlening moet toch wel steeds scherp in de gaten gehouden worden, want  in Suriname is dat niet altijd zoals het wezen moet. Er zijn toch nog een aantal medici, van laag tot hoog, die uit zijn op snelle money making; zij vergeten al te vaak de belofte of hun eed omtrent een eerlijke dienstverlening aan de zieke!
Het komt toch nog te veel voor dat In de ziekenhuizen een aantal verpleegsters het Nederlands slecht verstaan en ook slecht spreken. Het zijn meestal dames die zich te snel aangevallen voelen als je een  gewone vraag stelt of een kritische opmerking maakt of hen op hun tekortkoming wijst. Patiënten klagen erover dat het verplegend personeel vaak te lang bij elkaar blijft hokken in de verpleegsterskamer.  Men is blijkbaar lui en reageert te laat op de noodoproep van de patiënt. De enkele fatsoenlijke, flinke en goede dames vormen  hierop een uitzondering. Het is zaak dat de minister van Volksgezondheid samen met zijn ziekenhuisdirecteuren de nodige aandacht schenken aan dit fenomeen. Men wil wel een baan als verpleegster maar men is gewoon  lui, soms kortaf en soms zelfs grof naar de patiënten toe. Het zou zinvol zijn om ook in een ziekenhuis het verplegend personeel te verbieden tijdens werktijd gebruik te maken van mobieltjes. Het is heel erg aan te horen welke klachten de ziekenhuispatiënten allemaal  naar buiten brengen omtrent hun verblijf in het ziekenhuis.  Voor hart- en longpatiënten,  diabeten, of patiënten die na hun operatie constant in bed moeten blijven, kan dit nalatig (strafbaar) gedrag,  echt fataal zijn ! Heel opvallend is het dat men nimmer hoort dat verplegend personeel gestraft is voor luiheid, grofheid of nonchalance? En dit is een van de redenen dat het verval zienderogen toeneemt, want medeverpleegsters nemen hun luie of brutale collega  al te snel in bescherming. Treurig is dat !
Er is op dit gebied ook dringend een Wet Consumentenbescherming nodig. Laten we niet te lang meer praten en klagen over de  toenemende slechte dienstverlening in ons land. De laatste tijd merken wij ook nog dat haastig en totaal onrechtmatig opgeschroefde prijzen nooit meer omlaag gaan. Directeuren en politici  laten zich met vorstelijke salarissen belonen; fraude en corruptie is aan de orde van de dag. Ons land wordt alsmaar duurder. De geschiedenis is getuige ! De  malafide leverancier van elektrische artikelen, de installateur, de automonteur, de meubelmaker, zij leveren vrijwel allemaal  amateuristisch of zelfs prutswerk,  maar hun geld halen ze als eerste binnen. Daarna mag je maandenlang huilen. Je kan nergens terecht met je klacht. Het bewind ligt daar echt niet wakker van.  Malafide  bedrijven, winkels en dienstverleners voelen zich in dit mooie Suriname in een paradijs.  Aan geleden schade doet vrijwel niemand iets.  Vrijwel alles wat te koop is, is nep of namaak; om maar enkele voorbeelden te noemen: nep adapters, nep gordijnen, nep aluminiumramen geperste ‘houten’ deuren.  Zelfs bij asfalteringswerkzaamheden  worden wij genept. Kijkt u zelf maar binnen welke tijd er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit ondanks het feit dat er dure consultantbedrijven worden ingehuurd. Tot nog toe hebben onze beide consumentenbonden niets zinnigs kunnen bereiken voor hun consumenten. Ook zij blijven alleen maar periodiek klagen om  het volk  met pappen en nathouden zoet te houden. Zijn ze zelf misschien over de ruggen van de kleine man kapitalisten geworden? Want ze dringen nooit aan op snelle en zinvolle sancties tegen de dienstverlenende  handelaren.  Deze cultuur van slechte  dienstverlening en zeer hoge prijzen gebaseerd op meedogenloze winstmaximalisatie zal Suriname zeer zeker richting de afgrond duwen.
Oud-minister Ganesh van de VHP werd aan het begin van zijn loopbaan door de toenmalige vicepresident de hemel in geprezen. De vp zei dat Ganesh de eerlijkste minister ooit van Openbare Werken zou zijn. Volgens de vp, zelf voorzitter van de onderraad Gunningen,  was hij bijna gelijk zijn zoon.  Maar nu, met al de rapporten die naar buiten lekken,  blijkt het heel wat anders te zijn. Toegegeven moet worden dat minister Abrahams  ook niet de juiste man is voor die job. Hij wandelt zo een beetje mee. Hij gaat hengelen en jagen met zijn Baas. Met Ganesh was het hetzelfde gesteld. Aan het begin kon hij niet eens uit zijn woorden  komen. Zijn veepee moest de verlossende  woordvoeder van Kandhai bijspringen en de antwoorden voor hem formuleren. Het was veel meer een marionetten spel.  Wie trok er aan de touwtjes?  Waarom waren er zo ontzettend veel gunningen met zoveel haast in de laatste maanden van  NF-regering in 2010? Waarom was er geen publicatie van alle projecten met aanneemsommen en hun aannemers? Wie hebben zich verrijkt en tegen welke percentages?  Welke ingenieursbureaus  zaten er tussen?  Intussen sluiten we de ogen niet voor de aanhoudende frommelarij, sjoemelarij en politieke manipulatie  op  het ministerie van Grondzaken RGB. Dit gaat nu langzaam het 8e jaar in. Nog steeds is de emmer niet overgelopen?  De beerpunt stinkt wel een mijl tegen de wind in. Wie houdt transparantie en de corruptiebestrijding tegen, toen onder NF-regering en nu ? De regering Bouterse wordt nu al niet meer ernstig genomen met hun schermbewegingen en geen daden. De ene corrupteling chanteert de  andere. Maar de grote steenrijke regisseurs blijven al jaren buiten schot.  Ik  vind dat vele van onze verslaggevers zich laten misleiden en daardoor precies de krantenkoppen gebruiken die sommige  malafide politici willen of wat bijv. een  multinational als Rosebel Iamgold wil. Dat bedrijf zit heel lekker in Suriname. Zij ligt echt niet wakker van onze economie, zij kijken slechts naar  hun eigen belang, hun eigen doel. Dat is zoveel mogelijk goud bij ons weghalen op de meest goedkope en voordelige wijze met speciale dank aan corrupte politici en andere helpers. Het is de bank of het is een donorland  dat geld in een economie pompt  en echt geen bedrijf. Laat men het volk niet misleiden middels allerhande verhaaltjes. En wat te zeggen wanneer  4 criminelen samen 39 jaar gevangenisstraf hebben gehad?  De nadruk wordt gelegd op het totaal aantal jaren, wat in mijn optie ook misleidend is. Malafide politici, corruptelingen, witteboordencriminelen, maffiabazen en multinationals zullen zeer gelukkig zijn met  onjuiste of  bewust misleidende krantenkoppen zoals ze voordicteren. Maar, lezers  let goed op. Vele malafide of criminele (witteboord) personen worden niet uitgekleed, want  hun eer en/of goede naam zou worden aangetast. Er zijn te veel belangen en er is zelfcensuur. Waarom? Er is ook  nog klassenjustitie o.a.  voor verdachten van ontuchtelijk vergrijp. De verdachten laten zich binnen de kortste keren opnemen in een ziekenhuis.
President Bouterse, alle ogen zijn nu, al bijna te lang, op U gericht en zeker ook op uw standvastige hoeder,  de DNA-voorzitter.
O. A. Gallant

error: Kopiëren mag niet!