Pastor Robby Aloewel: ‘Laat Saramaccaanse gemeenschap ook vonnis Abini uitvoeren’

‘Zoals de Saramaccaanse gemeenschap de overheid oproept het Samaaka-vonnis uit te voeren, zo roepen wij diezelfde gemeenschap ook op het  rechterlijke vonnis van de familie Abini uit te voeren.’ Woorden van pastor Robby Aloewel BSc. van het Evangelisch Centrum Suriname (ECS). Aloewel is ECS-bestuurslid tevens voorganger van een van de ECS Volle Evangelie kerken, waar de overleden Stanley Abini lid van was.   Abini mag volgens een rechterlijk vonnis begraven worden te Nazareth in Boven Suriname. Deze plaats werd door wijlen Abini gesticht en ligt dichtbij het dorp Nieuw Aurora. Hij heeft daar jarenlang zendingswerk gedaan. Maar een deel van de de traditionele gezagsdragers in het gebied vinden dat Abini, die tot het christendom bekeerd is, niet als eerste daar begraven mag worden. Een rechterlijk vonnis stelde hen echter in het ongelijk. Abini ligt vanwege dit conflict nu al bijkans vier maanden opgebaard.
Aloewel zegt dat ECS/ Volle Evangelie al jaren poogt een stuk grond te krijgen om haar overleden leden volgens de Bijbelse principes en tradities te begraven. De andere geloofsdenominaties hebben al hun eigen begraafplaats in het binnenland. De begrafenis vormt een heel belangrijk onderdeel in het leven van de binnenlandbewoners.  Aloewel zegt dat men daarom niet graag ziet dat ECS een eigen begraafplaats heeft, want dat zou betekenen dat mensen sneller het besluit zullen nemen zich te bekeren. Het niet hebben van een eigen begraafplaats zou in het binnenland een drempel zijn om toe te treden tot het ECS/Volle Evangelie. Omdat men anders geen zekerheid heeft over de laatste rustplaats. Die onzekerheid weerhoudt de mensen in het binnenland de overstap te doen naar het Volle Evangelie. Dat is volgens Aloewel ook de reden dat sommigen zich met hand en tand verzetten tegen een ECS begraafplaats en het begraven van Abini op Nazareth. En dat is ook de reden dat het vonnis van de familie Abini niet uitgevoerd mag worden.
Het niet verlenen van  toestemming om Abini te begraven, zou betekenen dat ECS  weinig kans van slagen zal hebben bekeerlingen te maken. Aloewel vindt het jammer dat men  poogt deze kwestie  desnoods met geweld te willen beslechten. “Als voorganger bloedt mijn hart als men zegt  dat de mensen in het binnenland zich niet houden aan wet en recht. We zijn niet zo. Het is maar een kleine groep die een ander beeld wil geven van hoe we zijn. Nu vinden ze dat de Staat het Samaaka-vonnis moet uitvoeren. Laat binnenland Njun Aurora het vonnis van de rechter dan maar ook uitvoeren, zonder geweld. Het recht moet zegevieren”, zegt pastor Aloewel.

error: Kopiëren mag niet!