Eddy Joemankhan: “De Prado’s hebben zij ook niet gekocht met een Surinaams tarief”

“Er zijn mensen die zeggen dat wij Surinaamse prijzen moeten aanbieden. Maar een Surinaamse prijs bij nierdialyse kan op de eerste plaats niet vanwege de machines die we moeten kopen. Dat kan op de tweede plaats niet vanwege de medicamenten die wij moeten kopen. En op de derde plaats kan dat ook niet vanwege allerhande bijkomende zaken die thuishoren bij het dialyseren. Maar het kan wel als wij onze mensen onderbetalen.” Volgens Eddy Joemankhan, directeur AZP, mogen de Surinaamse tarieven geen eigen leven gaan leiden. “Want ik kan u verzekeren dat de mensen die dat roepen en in een Prado rondrijden, het niet hebben gekocht met een Surinaams tarief. En dat geldt ook voor het AZP.” Dat was de boodschap van de directeur naar de beleidsmakers toe tijdens de opendag van het Nationaal Niercentrum Suriname afgelopen zaterdag. De directeur geeft hiermee aan dat er geen Surinaams tarief gehanteerd kan worden bij het dialyseren, omdat de kosten heel hoog zijn.
Het Nationaal Nierdialysecentrum (NNC) heeft zich in de afgelopen jaren flink getransformeerd. Zowel de capaciteit als de kwaliteit van de zorg is toegenomen. Het NNC is onderdeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Volgens Joemankhan telt het centrum 9 artsen, 1 nefroloog,  een medisch coördinator en tal van verpleegkundigen. Om aan de behoefte van de samenleving te voldoen, heeft het centrum nieuwe stoelen bij gehad. Om de capaciteit uit te breiden, werd dit jaar een niercentrum aan de Picornistraat als pilot geopend. Na een paar weken is dit centrum vanwege technische problemen gesloten. Joemankhan zegt dat als het centrum aan de Picornistraat optimaal zal beginnen te draaien, het NNC 68 stoelen operationeel zal hebben. Dit zal betekenen dat het centrum als NNC zal kunnen voorzien in de totale landelijke behoefte.
De directeur zegt niets tegen de particuliere instellingen te hebben, maar primair is het de taak van de overheidsinstelling om te zorgen voor voldoende capaciteit. Het centrum is dag en nacht en zelfs in de weekenden open. Het heeft ongeveer 70 % van de patiënten in zorg. Joemankhan zegt dat als zij de huidige capaciteit verruimen van 24 naar 68, zij als overheid ook de zorg aan de resterende patiënten die bij andere centra zijn, kunnen aanbieden.
“Heb uw nieren lief. No meki hei brudu nanga sukru siki pori ju niri”, was het thema van de opendag van het Nationaal Nierdialysecentrum (NNC) op zaterdag 10 maart. Het doel van deze opendag was om mensen te informeren en bewuster te maken over nierinsufficiëntie en de preventie daarvan.
Deze activiteit vond plaats op het terrein van het Nationaal Nierdialysecentrum (NNC ) aan de Henck Arronstraat. Het werd gekenmerkt door  verschillende informatiestands die de mensen konden bezoeken voor  informatie over gezonde voeding, yoga, voetverzorging, predialyse  en gezonde voeding bij predialyse, het dialyseren en psychosociale problemen bij dialyse. Ook kon men op de opendag terecht voor het berekenen van Body Mass Index (BMI), bloeddrukopmeting en glucoseprik. De aanwezigen kregen ook een rondleiding.

error: Kopiëren mag niet!