Onhoudbare situatie bij Stichting BDT

De situatie bij de Stichting Bureau Dak- en Thuislozen (BDT) is onhoudbaar. Volgens bondsvoorzitter Murwien Leeflang heeft dat allemaal te maken met het feit dat de bond in het afgelopen jaar met de directie gesprekken heeft gehad over de salariscorrectie die zou moeten volgen. Partijen gingen uit elkaar met de afspraak dat de directie dit zou ‘verkopen’ aan het stichtingsbestuur. De bond heeft gemerkt dat de directeur tegen alle afspraken in besloten heeft om zijn eigen weg op te gaan door de bond niet te betrekken bij zaken die hij denkt te doen. Er doet zich nu een situatie voor, waarbij zaken zich zijn gaan ophopen. De personeelsleden worden volgens Leeflang beknot in hun rechtspositie. Ze worden beperkt in de mogelijkheid tot educatie. Daarnaast is er een situatie van ‘het uitspelen van personeelsleden’ tot onenigheid op de werkvloer. De leden hebben zich op 25 februari tijdens de algemene ledenvergadering in een niet mis verstane wijze uitgesproken over de houding van de directie en de discriminatie die er is. Ook zijn de leden de mening toegedaan dat het beleid niet voldoende tot zijn recht komt. De  bond heeft middels brieven aan de minister van Volksgezondheid gevraagd om in te grijpen. Er is tot heden geen reactie ontvangen van de minister. Het is de bond ook niet gelukt om op audiëntie te gaan bij de minister. Leeflang zegt dat zij zoeken naar een oplossingsmodel voor de ontstane situatie. Hij wenst niet dat er een arbeidsonrust op de werkvloer ontstaat, gezien de doelgroep waarmee zij bezig zijn. “Het zijn dak- en thuislozen en het zou niet goed zijn voor onze toeristen en ook niet voor de samenleving.” De bondsvoorzitter geeft aan dat zij als bond hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen.
De Bond van Personeel bij Stichting Bureau Dak- en Thuislozen is een lidbond van De Moederbond. De voorzitter van De Moederbond is inmiddels ingelicht over de onhoudbare situatie. Aan de voorzitter van De Moederbond is gevraagd om zijn invloed aan te wenden om een oplossing te brengen in deze situatie. De bond is wachtende op het besluit van De Moederbond om verdere stappen te ondernemen.
De Stichting BDT viert vandaag haar vijfjarig bestaan. De leden hebben volgens Leeflang aangegeven om niet naar het feestje te gaan. Hij geeft aan dat aan de leden is gevraagd om normaal te participeren. Uiteindelijk moeten de personeelsleden zelf een besluit nemen. De bond hoopt dat de regering snel een besluit neemt in deze situatie en met een oplossing komt.

error: Kopiëren mag niet!