Ouderbijdrage bijzonder onderwijs afgeschaft in 2012/2013

De ouderbijdrage wordt met  ingang van het komend schooljaar afgeschaft. Dit deelde directeur Ricardo Kenswil van het RKBO desgevraagd mee aan Dagblad Suriname. Ouders hebben tot laatst nog bij de inschrijving op een bijzondere glo- of voj-school, tussen de SRD 130 en SRD 75 per kind moeten betalen. Dit was exclusief het inschrijfgeld van SRD 10. Dit in tegenstelling tot de inschrijving op openbare scholen, waar ouders slechts kunnen volstaan met het inschrijfgeld van SRD 10 per kind. Voor arme gezinnen vormde de ouderbijdrage een enorme last op het budget.  De keuze wordt daarom vaker gemaakt voor een openbare school, omdat het de ouders veel goedkoper uitkomt. In de districten en in het binnenland, waar de meeste scholen echter onder beheer zijn van de RKBO, EBG, Arya Dewaker en Sanatan Dharm, hebben de ouders geen andere keus dan de hoge kosten te betalen. Vanaf het komende schooljaar hoeft dat niet meer. Er bestaat een protocol van afspraken tussen het Fibos (Federatie Instellingen van Bijzonder Onderwijs Suriname ) en het Minov waarin de afschaffing van de ouderbijdrage ingaande het nieuw schooljaar is opgenomen.
Kenswil zegt dat het Minov het afschaffen van de ouderbijdrage zal compenseren door de subsidiegelden voor het bijzonder onderwijs te verhogen. Hoeveel de verhoging zal zijn, kon Kenswil nog niet aangeven. Dat is nog in studie. Rudie Kalidien, penningmeester van het scholenbestuur van Arya Dewaker, zegt dat er een gemengde commissie is benoemd die de calculaties moet maken om tot het gewenste subsidiebedrag te komen. De commissie voert hiervoor reeds gesprekken met het Minov en het Fibos-bestuur. Deze  onderhandelingen zijn nog gaande, zegt Kalidien. Zowel hij als Kenswil wijst erop dat de subsidie behoorlijk opgeschroefd moet worden, als zij het zonder ouderbijdrage moeten doen. Het openbaar onderwijs heeft het voordeel dat het Minov opdraait voor alle kosten, zoals leerboeken, meubilair, onderhoud, renovatie en nieuwbouw. De bijzondere scholen moeten tot  nog toe alles financieren uit de ouderbijdrage, die onvoldoende is om alle exploitatiekosten te dekken.
Het Minov heeft op de begroting een subsidiebedrag van SRD 30 per kind per school staan voor het bijzonder onderwijs. Dit bedrag is niet voldoende, zegt Kenswil. Fibos calculeerde vier jaar geleden reeds een bedrag van SRD 200 per jaar  per leerling welke nodig is om de scholen draaiende te houden. Dit bedrag is inmiddels ook al achterhaald, zegt Kalidien. Het Fibos had vorig schooljaar reeds aan het Minov te kennen gegeven de ouderbijdrage met 100 % te zullen verhogen als aanpassing van de subsidie niet mogelijk zou zijn. Het Minov is een van de ministeries dat  voor de begroting 2012 extra middelen heeft kunnen krijgen. Vicepresident Robert Ameerali maakte dat vorige week bekend in het parlement. De verhoging van de subsidie zal mogelijk een van de beleidsactiviteiten zijn die gefinancierd zal worden uit deze middelen.

error: Kopiëren mag niet!