Politie krijgt verhoogde toelagen deze maand zonder twk

Politieagenten krijgen eind deze maand de verhoogde toelagen uitbetaald, maar zonder twk. De Surinaamse Politiebond (SPB) had tijdens de onderhandelingen de wens geuit de verhoging te laten ingaan per 1 januari 2009. Partijen hebben echter besloten de overeenkomst uit te voeren terugwerkend naar 1 januari 2011. Vanwege de korte tijd tussen de administratieve verwerking en de uitbetaling, zal de twk deze maand niet gestort worden. De loonadministratie van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) heeft alleen de mutaties voor de verhoging van deze maand kunnen verwerken en doorgespeeld naar Financiën. Dagblad Suriname verneemt dat het korps de eerste tranche van de twk mogelijk de volgende maand zal ontvangen.
SPB-voorzitter Robby Ramjiawan bevestigt dat het twk-bedrag in tranches uitbetaald zal worden. De bond had met de regering afgesproken dat de eerste tranche eind april gegeven zou worden. In ieder geval heeft de regering ernaar toe gewerkt de eerste betaling reeds deze maand te laten plaatsvinden. Dagblad Suriname verneemt ook dat niet alle verhoogde toelagen, waarover overeenstemming is bereikt, uitbetaald worden. Financiën blijkt namelijk nog geen groen licht te hebben gehad voor de verwerking en uitbetaling van de verhoogde TOHD-toelage. Deze toelage is bestemd voor politieagenten die werkzaam zijn bij de Technische Opsporings- en Herkenningsdienst (TOHD).
De verhoogde TOHD-toelage is voor officieren SRD 105, voor onderofficieren SRD 95, terwijl het voor manschappen gebracht is naar SRD 85. Ook de nachtpremie en de standplaatstoelage zijn nog niet verwerkt en worden dus ook niet uitbetaald.  Het probleem van de nachtpremie is dat er niet een collectief bedrag wordt gegeven aan de drie categorieën in de reeks: de manschappen, onderofficieren en officieren. Er worden verschillende bedragen toegekend per team per categorie. De complexiteit van de berekening heeft als gevolg dat  de administratieverwerking van deze premie veel tijd gaat vergen. Dagblad Suriname verneemt dat de  nachtpremie uiterlijk eind maart wordt uitbetaald.   In het onderstaande overzicht valt af te lezen welke toelagen wel en welke niet verwerkt zijn.

error: Kopiëren mag niet!