SO Lelydorp al twee maanden in actie

De SO Lelydorp is al geruime tijd in beraad. De deuren van de scholen worden dagelijks om 10.00 uur gesloten. De school verkeert in een zeer deplorabele staat en is toe aan renovatie. De actie werd in het begin van het tweede kwartaal afgekondigd. Middels deze actie poogt de schoolleiding de aandacht van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling te trekken.
Een zeer verontruste ouder is zeer gebelgd over de houding van het ministerie. Er worden geen stappen ondernomen om het schoolgebouw te renoveren. De school wordt bezocht door zwakbeschaafde kinderen. Het zijn juist deze kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Het is al twee maanden dat de leerlingen vroeg thuis zijn. Er is een enorme achterstand. De vraag is hoe de leerkrachten de achterstanden zullen inlopen, indien de situatie wordt genormaliseerd. De ouder heeft het gevoel dat het ministerie de kinderen aan hun lot overlaat, ‘omdat het maar leerlingen zijn van een speciaal onderwijsschool’.

error: Kopiëren mag niet!