Onrustbarende seksueel misbruikgevallen op scholen

Het is hoogst opmerkelijk dat een geluid dat op gegiechel lijkt, waar te nemen is op de achtergrond in DNA, terwijl het assembleelid Bee het zeer kwalijke fenomeen van leerkracht-leerling seksuele relaties en zwangerschappen van leerlingen (en leerkrachten) aan de orde brengt. Bee kent 3 gevallen van leerlingen die hun leerkrachten zwanger hebben gemaakt. Tijdens de laatste sessie van de begrotingsbehandeling in DNA zijn er heel interessante zaken aan de orde gekomen over zwangerschappen en seksueel gedrag op Surinaamse scholen. Bij het heengaan van een bekende mediaman, nauwelijks een maand geleden, werd een uitspraak geciteerd die hier van toepassing is: als een hond een man bijt is het geen nieuws, wanneer een man een hond bijt dan wel. We hebben de afgelopen jaren gevallen gehad, van de universiteit tot de lagere scholen, waarbij mannelijke leerkrachten en leraren een relatie aangingen met of misbruik maakten van studenten en leerlingen. Nu komt naar buiten dat ook vrouwelijke leerkrachten en leraren seksuele relaties aangaan of misbruik maken van hun positie. In Marowijne zou een leerling zijn lerares zwanger hebben gemaakt. Landelijk zijn er voorts circa 31 leerlingen zwanger. NDP’er Panka weet van een geval waar een leerkracht een leerling zwanger heeft gemaakt op de nieuwe school te Zanderij. Terwijl een hoge politicus als Panka dit weet, worden er geen maatregelen getroffen.  Net als bij seksueel molest is het voor sommigen moeilijk voor te stellen dat een jonge(man) het niet leuk kan vinden als hij seksueel benaderd wordt door een seksueel aantrekkelijke vrouw of een leerkracht. Jongens in de tienerjaren die zijn al behoorlijk nieuwsgierig en willen graag experimenteren en overgaan tot de daad. In deze optiek komen strafbare zaken als bijvoorbeeld pedofilie, seksuele aanranding of verkrachting niet op in de gedachten. Nu wordt in DNA door het lid Bee aangekaart dat hij drie gevallen kent waar een vrouwelijke leerkracht seksuele relaties onderhoudt met leerlingen/studenten. Er werd gesproken van gevallen waarbij schooljongens een leerkracht heeft ‘bevrucht’. Enkele jaren terug kwam zo’n geval in Amerika heel dominant in het nieuws. Het ging om de leerkracht Mary K. Letourneau die baby Audrey Lokelani, haar vijfde kind, kreeg met de tiener en leerling Vili Fualaau. Daarna volgen er regulier berichten over vrouwelijke leerkrachten en jongens van 14, 15 en 16, vooral in Florida. De toen 31-jarige Letourneau had seks met leerling Fualaau toen hij nog 13 jaar was. Het kind en nog een andere werden in de gevangenis geboren, omdat Latourneau tot ca. 5 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor kinderverkrachting. Scholen rapporteren zulke gevallen aan een speciale instantie Department of Children and Family Services. De politie wordt ingeschakeld ter zake pedofilie, seksuele aanranding en verkrachting van een minderjarige. Een verklaring die men bijvoorbeeld voor een relatief hoge graad van leerkracht-leerling relaties in Florida en California, USA, zoekt is de steeds verlagende drempel in de communicatie tussen deze twee groepen. Dat is ook zo in Suriname. Het lerarenkorps wordt jonger en bij het aanduiden van leerkrachten volgt na ‘juffrouw’ geen familienaam, maar een voornaam. Voorts zeggen analytici dat, in tegenstelling tot de mannelijke tegenhangers, er veel mis aan het gaan is aan het thuisfront en op het emotionele vlak bij vrouwelijke overtreders. Deskundigen hebben gewaarschuwd dat niet ervan moet worden uitgegaan dat de emotionele schade bij jongens, die seks hebben met hun juffrouw, er minder is dan bij meisjes die dat doen of daartoe gedwongen worden door hun mannelijke leerkracht. Wetenschappers hebben onderzocht dat soortgelijk seksueel misbruik van minderjarige jongens leidt tot het ontwikkelen van alcoholisme en depressie en seksuele disfuncties. Het is opvallend dat de zaak van de jongens door het assembleelid gebracht is op een wijze zoals ter zake deskundigen voor waarschuwen: het is niet sterk veroordeeld. Het is een plicht in veel Amerikaanse staten om kindermisbruik te rapporteren aan de autoriteiten. In Amerika heeft men zich afgevraagd waarom in Florida en California deze lerares-leerling-relaties het meest voorkomen. Bij ons moet ook nagegaan worden waar deze gevallen het meest voorkomen. Een verklaring is dat toevallig in deze staten de eerste gevallen het nieuws haalden. Naarmate er vaker over gesproken, wordt het meer acceptabeler voor vrouwelijke jagers. In de USA is geprobeerd middels de Studentenbeschermingswet te voorkomen dat overtreders in andere staten als leerkrachten aan de bak kwamen.
Volgens de uitleg van Bee sluit hij niet uit dat hij verliefd was op een leerkracht, meer ‘de hoge moraal die tijd’ weerhield hem om acties te ondernemen.
Het is heel opmerkelijk dat nadat het lid Bee de zaak aan de orde bracht, opeens NDP’er Panka ook een paar gevallen te binnen schieten. Het is een heel kwalijke zaak als het DNA-lid van gevallen althans een ontwikkeling op de hoogte is en dit even terloops rapporteert. Hij had al veel eerder en vaker aan de bel moeten trekken. Nu vraagt hij of informatie Minov heeft bereikt.
DNA-leden brengen soms met een heel serieuze en soms met een ongepaste komische tint de issue van seksuele relaties tussen leerkrachten en minderjarige leerlingen aan de orde. Het gaat vaak om strafbare feiten en de schoolleiding moet alert handelen in deze gevallen. Zowel in gevallen van jongens als meisjes kan misbruik door volwassenen van het andere geslacht blijvende schade opleveren. Het Minov moet een duidelijk beleid kenbaar maken voor dit probleem en maatregelen treffen om dit probleem te voorkomen. Het misbruik van minderjarigen, want daarvan is er sprake bij seksuele interacties tussen volwassenen en 16-jarigen en jonger, op school moet heel uitdrukkelijk worden afgewezen en er moeten geen grappen daarover worden genaakt. Het Minov moet komen met duidelijke en genoegzame gedragscodes voor mannelijke en vrouwelijke leerkrachten. Deze moeten heel streng worden nageleefd op alle scholen in Suriname. Bij overtreding dienen strenge sancties te worden getroffen.

error: Kopiëren mag niet!