Groenteprijs gestegen

De prijs van groente is flink gestegen. Vooral bladgroente is duurder geworden. Voor een bos gomawiri, die twee weken terug nog SRD 2,50 kostte, moet nu SRD 4,50 worden neergeteld. Ditzelfde geldt ook voor een bos amsoi. Ook bitawiri is in prijs gestegen en kost rond de SRD 4. Een komkommer die SRD 0,50 kostte, is nu SRD 1 of SRD 2. Voor een kilo kool moet er nu in plaats van SRD 3,50, SRD 5 betaald worden. Voor een hoop boulanger moet er SRD 5 betaald worden, terwijl een hoop sopropo dichtbij de SRD 10 kost.
In tegenstelling tot de andere producten is de prijs van tomaat juist aan de lage kant. Men kan al voor SRD 1,50 een hoopje tomaat kopen. Voor een normale hoop betaalt men SRD 2,50. Ook de prijs van peper valt mee. 1 bos kouseband kost nu SRD 2. Voor een pak snijbonen  (1 pond) moet er SRD 5 betaald worden.
De stijging was al voorspeld door Harrypersad Bodhitewarie, voorzitter Organisatie ter stimulering van de agrarische sector in Suriname (Agras). De zware regens van de afgelopen dagen hebben de prijs van groente doen stijgen. Veel groenteboeren hebben door de vele neerslag een slechte oogst gehad. Een landbouwer vertelt dat al zijn velden onder water liggen, waardoor hij niets kan planten. Alle groente die hij had geplant, is verloren gegaan. De schade die hij heeft geleden, ligt in de duizenden zegt de landbouwer.

Groentesoort Prijs eind januari Prijs tweede week februari
1 hoop boulanger SRD 1.50 SRD 5
1 hoop sopropo 2.50 10
1 bos gomawiri 2.50 4.50
1 bos bitawiri 1.50 4
1 bos amsoi 1.50 4.50
komkommer 0.75 2
tomaat 1.50 1.50
1 bos kouseband 0.50 2
1 pak snijbonen 2 5

error: Kopiëren mag niet!