Openbaar Groen hamert op onderhoud leegstaande percelen

Het directoraat Openbaar Groen blijft hameren op het onderhoud van leegstaande percelen door eigenaren. Indien die in het buitenland woonachtig zijn, dient de zaakgelastigde in Suriname het perceel te onderhouden. Directeur Openbaar Groen Eric Linger zegt dat overwoekerde percelen geen overlast moeten vormen voor omwonenden. Dieven en rovers kunnen zich gemakkelijk schuilhouden op de percelen. Ook de hygiëne, nu relevant in verband met de dengue-epidemie, is belangrijk.
Eigenaars van overwoekerde percelen worden door het directoraat aangeschreven. Indien zij geen gevolg geven aan de oproep om tot onderhoud van het perceel over te gaan, worden ze nog een keer aangeschreven. Personen van wie het huisadres niet voorkomt in het CBB-bestand of onduidelijk is, worden via een bekendmaking in de lokale dagbladen opgeroepen contact op te nemen met de Milieupolitie van het directoraat. Wanneer er geen gehoor hieraan wordt gegeven, gaat het directoraat zelf over tot onderhoud van het perceel. Een boete alsook de kosten die zijn gemaakt bij het onderhoud, worden op rekening gebracht van de betreffende eigenaar conform de Politiestrafwet. Thans worden de wetten nagekeken om tot intrekking van dergelijke percelen over te gaan. ‘De wetten worden nagekeken en geactualiseerd. De intrekking moet door de president geschieden.’
Het is niet de eerste keer dat het directoraat eigenaren aanmaant om hun percelen te onderhouden. Zulks had al plaatsgevonden in 2010 en 2011. Het overgrote deel van de personen heeft wel gehoor gegeven. Onderhoud is van groot belang in de stedelijke gebieden die dichtbevolkt zijn. Er is een aanvang gemaakt in Paramaribo. Het ligt in de planning om ook eigenaren van leegstaande percelen in Wanica, Nieuw Nickerie, Moengo en Albina aan te schrijven en aan te manen tot onderhoud over te gaan.
Asha Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!