Geen juiste informatie over pensioenen van assembleeleden

Onlangs heb ik een artikel geschreven met als kopstuk “De districtraadsleden zijn eindelijk wakker geworden”. In dit artikel heb ik onder andere geschreven dat assembleeleden die 10 jaren (2 x 5 jaren) in het parlement gezeten hebben, een pensioen krijgen van SRD 11.000. Dit bedrag is niet correct. De assembleeleden krijgen een bedrag dat gelijk is aan het maximum van een onderdirecteur van een departement. Dit bedrag aan pensioen is ongeveer SRD 6.300 (voor assembleeleden die 10 jaren in het parlement gezeten hebben). Verder moet men uit dit bedrag ook nog belasting betalen. Een parlementariër die slechts een keer (5 jaar) in het parlement gezeten heeft, krijgt de helft van SRD 6.300. Gelukkig hebben twee vrienden van mij, de ex-volksvertegenwoordigers van Saramacca en Nickerie, respectievelijk de heren Jiwan Sital en Soedeschand Jairam (M.Sc), mij de juiste informatie doorgegeven over de pensioenen van assembleeleden. Ik ben de heren J. Sital en S. Jairam bijzonder dankbaar voor deze zeer belangrijke en juiste informatie. Wat niet correct is, zal ik onmiddellijk corrigeren. De burgers/lezers moeten wij via de pers de juiste, betrouwbare en correcte informatie geven. De krant is een “vormingsinstituut” voor de burgers. Er zijn burgers in dit land die, zonder de krant gelezen te hebben, een heel slechte dag hebben. Ik ben één van ze. Al lees ik de krant niet, maar ik moet elke ochtend alle drie ochtendbladen in mijn handen gehad hebben. Ik ben ook gedurende de dag op enkele vaste nieuwssites afgestemd. Ik verwijs mijn studenten vaker om dagelijks de kranten goed door te nemen. Ik geef ook veel analyses over de verkiezingen. De uitslagen van verkiezingen komen van officiële instanties. De tabellen en grafieken worden door mij gemaakt en op een geordende, makkelijke en leesbare manier gepresenteerd (de cijfers/uitslagen moeten altijd correct zijn). Wij moeten nooit proberen lezers, via onze artikelen, op een dwaalspoor te brengen. Burgers gaan denken dat ex-volksvertegenwoordigers werkelijk astronomische bedragen aan pensioenen krijgen en zullen eerder geneigd zijn om op de stoep van deze ex-parlementariërs te staan om donaties te zoeken. De assembleeleden die actief zijn (dus de assembleeleden die nu in het parlement zitten) krijgen ook SRD 6.300 per maand, maar ze krijgen ongeveer 90 % extra (representatiekosten, telefoonkosten etc.). Het totaal bedrag is ook veel hoger dan SRD 6.300 per maand. De belasting eist evenwel ook haar deel op.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!