Criminaliteit cijfermatig afgenomen

De  minister van Justitie en Politie heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling statistieken gepresenteerd over de criminaliteit. Volgens Amzad Abdoel wordt hiermee zijn stelling dat de criminaliteit is afgenomen, gestaafd. Hij meent dat de cijfers die de minister heeft gepresenteerd, duidelijk aangeven dat zijn beleid werkt. “Het geeft duidelijk aan dat er verbetering op komst is.”
Volgens Abdoel kan het natuurlijk beter.  Ondanks alle tegenslagen boekt  de minister succes en doet het beter dan wat de situatie was in 2009 en 2010. ‘De kanttekeningen die door de verschillende DNA-leden zijn  geplaatst achter het beleid zijn beantwoord door deze cijfers.’
Desondanks  maakte Abdoel de opmerking dat de criminaliteit en het veiligheidsgevoel twee verschillende zaken zijn. De criminaliteit is afgenomen, maar het veiligheidsgevoel is niet toegenomen. Dit kan weggewerkt worden, indien de minister in zijn beleid alle andere actoren van de maatschappij, zoals het bedrijfsleven en verschillende organisaties meeneemt. Ook de voorlichting naar de samenleving moet verhoogd worden. Abdoel meent dat ondanks de vooruitgang die door de politie is geboekt, soms zaken flink worden opgeblazen en de samenleving met opzet in onzekerheid wordt gejaagd. “Dat alleen om politieke baat eruit te halen.”Hij is verzekerd dat het veiligheidsgevoel van de samenleving zal toenemen en dat Suriname nog altijd het veiligste land van het Caribisch gebied zal blijven.
Statistieken criminaliteitscijfers van de afgelopen jaren 2009, 2010 en 2011

Onderwerp 2009 2010 2011
Totaal geregistreerde criminaliteit 24.892 21.787 20.729
Inbraken 4.069 3.938 3.932
Berovingen 1.332 1.198 930
Overvallen 319 394 266
Levensberovingen 29 28 31
Sexuele misdrijven 602 490 451
In beslag genomen cocaïne 380.4 kilo 342.7 kilo 536.5 kilo
Huiselijk geweld 1.916 1.551 1.127
Boetegelden SRD 4.055.169 SRD 3.290.768 SRD 5.190.584

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!