Amafo:‘Geldtransport Sozavo moet anders’

Paramaribo
Het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting heeft van de
Centrale Bank een voertuig gehad om geld op een veilige manier te
transporteren, maar informatie die Dagblad Suriname heeft verkregen,
leert dat het voertuig ‘anders wordt ingezet’. Iemand zou de auto
zelfs meenemen naar huis en dat zou op dagelijkse basis gebeuren.
Dagblad Suriname vroeg minister Alice Amafo of ze van het vorige op
de hoogte is. De bewindsvrouwe bevestigde dat haar ministerie een
geldtransportwagen heeft gehad van de Centrale Bank van Suriname.
“Wel moeten we goed begrijpen dat de kasbetalingen over het gehele
land geschieden en dat deze auto, waarover er zoveel ophef is
ontstaan, alleen in het kustgebied ingezet wordt. Het dekt maar een
deel van het probleem”, zei Amafo. “Ik zal natuurlijk op onderzoek
uitgaan wat het beheer van dit voertuig betreft, omdat eerder de
instructies waren gegeven dat het op het hoofdkantoor van Sozavo
geparkeerd zou worden, wanneer er niet ermee wordt gewerkt.”<br>
Amafo ging verder in op het vraagstuk van geldtransport. Zij heeft
een brief gericht aan de Centrale Bank, omdat ze de mening is
toegedaan dat het in deze tijd geen doen is om nog bij de CBvS geld
te lichten en dan te transporteren naar Albina of naar Para.
Wijwillen ernaar toe werken dat we van de diensten van de lokale banken
gebruik kunnen maken, zodat de geldtransporten in ieder geval
verminderd worden en het is een must om een nieuw logistiek systeem
op te zetten, waardoor we minder gevaar lopen.” Volgens Amafo is het
niet meer van deze tijd dat seniorenburgers staan te wachten op hun
geld ergens, zonder dat het tijdstip van ontvangst wordt aangegeven.
De mensen worden moe en de kasbetalingen zorgen voor allerlei
taferelen die niet van deze tijd zijn.
Mensen moeten zelfs bij een bushalte staan, omdat het bericht wordt
gelanceerd dat de kasbetaling op een bepaalde dag zal plaatsvinden,
meestal is de tijd niet bekend. “Seniorenburgers staan urenlang bij
een bushalte om te wachten op de ambtenaren. En met de verhogingen
is het een open uitnodiging voor degenen die niet willen werken om
de seniorenburgers aan te vallen en te beroven”, zei de bezorgde
minister. “Dit soort van zaken willen wij gaan nivelleren.”
Dagblad Suriname maakte van de gelegenheid gebruik om minister Amafo
te confronteren met het feit dat de afgelopen drie maanden er
bijkans 300 nieuwe vrije geneeskundige kaarten zijn verstrekt aan
mensen, terwijl de president had gezegd dat het bestand eerst zou
worden opgeschoond? Amafo zei enigszins stoïcijns dat ze ons het
antwoord daarop schuldig moet blijven.

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!