Woensdag 23 januari 2019

De twee terreurverdachten, de gebroeders Raoul A. en Nasser I., moesten zich maandag wederom voor kantonrechter Cynthia Valstein verantwoorden. Deze verdachten zijn in juli vorig jaar aangehouden wegens het voorbereiden van een aanslag. Tevens wordt hen betrokkenheid met ISIS verweten. Beide verdachten ontkennen met klem zich hieraan schuldig te hebben gemaakt. In verband met het onderzoek werd op de zitting de verbalisant S.P. gehoord. Afgelopen zitting was de rechter al bezig deze getuige politieman te horen. De rechter heeft alle acht dossiers doorgenomen en het lag in de bedoeling de getuigende politieman daarover vragen te stellen. Echter is de rechter na dossier drie gestopt en zullen de overige 5 dossiers op de volgende zitting afgehandeld worden met de getuige.
Voordat de rechter met de behandeling zou beginnen heeft advocaat Raoul Lobo de rechter een verzoek gedaan dat zij zich moet verschonen van deze zaak. De rechter merkte op dat indien de advocaat zich hierop zal beroepen het neer komt op wraking en geen verzoek tot de rechter om zich te verschonen van dit strafproces. Het is de raadsman terore gekomen dat de levenspartner van de rechter van dezelfde vrijmetselarij organisatie is. En dat zij in die hoedanigheid niet als behandelende rechter kan optreden. Op basis van Artikel 433 van het wetboek van strafvordering deed de raadsman het verzoek. De rechter heeft evenwel het verzoek van de raadsman afgewezen. “Ik als rechter heb totaal niet te verschonen”, merkte de rechter op.

Abu Moesa a Surinamie
In dossier twee heeft de verbalisant S.P. vijf anonieme getuigen gehoord die allemaal vertrouwelijke informatie hebben verschaft. Volgens de getuigen is die informatie teruggevonden in de chatberichten van de verdachten. Deze getuigen hebben voornamelijk aangegeven dat de verdachte Raoul mensen in Suriname ronselt om deel te nemen aan activiteiten van ISIS in Syrië. Het eerste slachtoffer was een vrouw. Zij werd in oktober 2015 gedeporteerd naar Suriname. Zij was voor de tweede keer op weg naar Syrië en werd door de autoriteiten van Turkije aangehouden en naar Suriname gedeporteerd. Het tweede slachtoffer betreft Riaz N. Hij kreeg in Syrië de naam Abu Moesa a Surinamie. Van hem is tot nog toe geen spoor te bekennen. Er zijn Whatsapp berichten en foto’s, waaruit blijkt dat hij zich in Syrië bevindt en dat hij in een kamer opgesloten is. Hij heeft een foto gestuurd naar zijn wederhelft met een AK-geweer in de hand. Op de achtergrond van deze foto heeft de vrouw ook nog een heleboel handgranaten gezien. Volgens de politieman werd een onderzoek ingesteld door Bureau Nationale Veiligheid. Er zijn steeds gelden overgemaakt naar het buitenland. Deze zaak heeft bijkans de hele dag geduurd. De rechter startte rond half 10 met de behandeling en ging door tot 4 uur in de middag. Advocaat Raoul Lobo en Murvin Dubois hebben elk de rechter gevraagd om de vrijheidsbeneming van hun cliënt Nasser op te schorten c.q. op te heffen. Hij heeft niets te maken met terrorisme stellen de raadslieden. De rechter heeft dit verzoek afgewezen en de verdere behandeling van de zaak tegen beide verdachten uitgesteld naar 14 juni 2018.

Saskia Bandhan