Woensdag 23 januari 2019

Water naar zee dragen

22-05- 2018

1Water naar Zee dragen.1Bewoners van de Weg naar Zee hebben slapeloze nachten vanwege het zeewater dat tijdens vloed hun gronden en woningen onder water doen lopen. Het water dringt steeds vaker en makkelijker en verder naar binnen. Het crematieoord, dat pal langs de oever staat, ondervindt enorme last. De hulpdam wordt door de golfslag steeds weer kapotgeslagen. Het herstellen van deze waterkering is letterlijk water naar zee dragen. De roep naar het bouwen van een degelijke dam wordt steeds luider.

HD