Maandag 18 juni 2018

De orkanen Irma en Jose zullen naar het schijnt enorme schade aanrichten op eilanden in het Caribisch gebied niet ver van Suriname. De eilanden die kolonie zijn of waren van Nederland waaronder Sint Maarten (half Nederlands, half Frans) hebben al behoorlijke schade opgelopen. Het vliegverkeer was voor lange tijd buiten werking, evenals telecommunicatie. Sint Maarten is een onafhankelijk eiland, maar is nog onderdeel van het koninkrijk. Door een politicus in Nederland is gezegd dat het eiland altijd gewild heeft dat Nederland zijn handen afhoudt van het eiland, waarom zou men dan het eiland nu apart gaan behandelen? Hij gaf aan dat wat hem betreft St. Maarten behandeld wordt als een normaal land dat nu in grote problemen zit. Ondertussen waren Nederlandse mariniers echter al bezig om de situatie op het eiland te verkennen. Maar er zijn meer eilanden die getroffen zijn zoals Saba en St Eustatius die onderdeel zijn van Nederland. Er zijn al in de Caribbean 12 doden gevallen. Puerto Rico en Miami (USA) zijn de laatste gebieden die door de orkanen zullen worden aangedaan. Er zijn al schattingen wat voor impact de orkanen zullen hebben op de energievoorziening en de huisvesting. Ook Barbuda en eilandjes voor de kust van USA hebben schade opgelopen. In Florida is al de noodtoestand afgekondigd, een half miljoen mensen hebben de opdracht gekregen om hun huizen te verlaten. Ook de Dominicaans Republiek heeft schade ondervonden. Bahamas zal ook schade ondervinden van de orkanen evenals Cuba, weliswaar in mindere mate. Stenen huizen zijn beter bestand tegen de orkanen dan de houten huizen die veel voorkomen in de Caribbean. Er zijn voorspellingen dat bepaalde gebieden voor weken en maanden onbewoonbaar zullen zijn. Vele woningen zullen structureel worden vernietigd en vele woningen zullen gewoon met het water meedrijven of weggewaaid worden. Al deze ravages vinden plaats in de buurt van Suriname. Ons land heeft wel eens de rand van een orkaan gevoeld. Wat we missen is een bericht van de Surinaamse regering en de nationale meteorologische dienst die aangeven wat Suriname moet verwachten. Zal Suriname enig effect van deze orkanen voelen? Is er enige kans dat Suriname ooit iets voelt van deze orkanen die jaarlijks in de Caribbean plaatsvinden? Er is al door deskundigen gezegd dat de hevigheid van de orkanen – en dat is wel nieuw – zeker te maken heeft met klimaatsverandering. De klimaatsverandering kan maken dat de routes van orkanen verschuiven en komen in gebieden waar ze traditioneel niet voorkomen. De orkanen vinden nu plaats in de achtertuin van de USA en Engeland en in enige mate ook Nederland. Dat zijn internationale landen met enorme netwerken en mobilisatiekracht. Die hebben ook enorme legers die ontwikkelingswerk kunnen doen. Met de media die ze tot hun beschikking hebben, houden ze de landen van de wereld betrokken bij het leed en de nood die ontstaan op deze eilanden. We hopen dat zulke verwoestende orkanen niet over ons gebied gaan. Suriname zit in een gebied waar het geen vrienden heeft die internationaal van betekenis zijn. Suriname is een onafhankelijk land, met een heel kleine bevolking en relatief onbekend in de wereld. Welke grote landen zouden garant staan wanneer Suriname onverhoopt enkele dagen op de radar zou verdwijnen door uitgeschakelde stroom en/of telecommunicatie? Die landen zijn er niet. De Surinaamse politiek heeft ruzie met het EU-land waarmee ze redelijk goede banden had en dat is Nederland. Suriname heeft geprobeerd om ‘buddy buddy’ te worden met Frankrijk, maar dat was een naïeve poging die niet geadviseerd kan zijn geweest door diplomatiedeskundigen. Het zijn pogingen die door dobbelaars aan de borreltafel worden verzonnen. Suriname is internationaal een geïsoleerd land geweest en onder de huidige politieke omstandigheden sinds 2010 is de isolatie groter geworden. Er zijn nieuwe vriendschappen aangegaan met landen die niets kunnen betekenen voor Suriname. Het zijn landen die alleen onze imago kunnen helpen verslechteren. Het zijn landen die ons geen goed doen. De isolatie van Suriname heeft te maken met of een gebrek van deskundigheid op Buitenlandse Zaken of een straal negeren van de deskundigheid die ter beschikking is op het ministerie of in Suriname. Dit verwaarlozen van de echte diplomaten ving aan in de NF-periode en is voortgezet. Het is nu wel tijd dat Suriname aangeeft hoe Suriname ervoor ligt, wat we in de toekomst kunnen verwachten en hoe we zelfstandig ons zelf zullen redden wanneer een orkaan ons onverhoopt verrast. Dit is een aangelegenheid die de president, de vp en de regering in zijn algemeenheid regardeert. De meteorologische dienst heeft ook een rol te vervullen evenals het NCCR. De Surinaamse bevolking dient te weten hoe wij zullen handelen en wat ons plan is. Er is door de NF-regering een integraal veiligheidsplan geschreven waarin ook aandacht is besteed aan natuurrampen. Dit plan is door de huidige regering, ondanks herhaalde vragen van de oppositie in de periode 2010-2015, onbesproken gelaten.