Zondag 16 juni 2019

Kantonrechter Ingrid Lachitjaran heeft maandag het verzoek van de raadslieden in de duikbootzaak, waarin de verdachten Gonzales C., Fernando P., Luis R., Alonso V., Cristian P., Arturo G., Rosa B. en Margarita B. terecht staan, afgewezen. De raadslieden hebben de rechter gevraagd om de vrijheidsbeneming van de verdachten op te heffen c.q. op te schorten. Na intensief speurwerk is het een eenheid van de politie gelukt om een semi-duikboot op zaterdag 25 februari te lokaliseren. Dit vaartuig werd in Saramacca op een perceelland aangetroffen. Tijdens het onderzoek zijn satelliettelefoons, GPS en wapens aangetroffen. Aan deze verdachten wordt het verwijt gemaakt dat zij hebben meegewerkt en als lid van een criminele organisatie voorbereidingshandelingen hebben gepleegd om drugs het land in en uit te voeren.

Pick vindt dat verdachten zijn aangehouden omdat zij Colombianen zijn
Advocaat Benito Pick merkte op dat het gerechtelijk vooronderzoek (GVO) op 3 juli 2018 is afgesloten. Binnen een termijn van 30 dagen moest de zaak op de rol worden geplaatst voor behandeling. Ook dat werd gedaan. Op 24 juli 2018 werden de verdachten gedagvaard en ze zijn ook verschenen op de zitting. De kantonrechter heeft toen aan de raadslieden voorgehouden dat hij geen verzoeken kan aanhoren, omdat hij niet bekend is met de inhoud van de zaak. De advocaten vonden de zaak vreemd, omdat de aanhouding van de verdachten wel werd bevolen door deze rechter. Deze zaak werd uitgesteld naar de zitting van 15 oktober. Pick maakte kenbaar dat hij sterk het vermoeden heeft dat de verdachten in deze zaak zijn aangehouden, omdat zij Colombianen zijn. De verdachte Rosa B. werd op 11 maart aangehouden. Wat de wenkbrauwen van de advocaten doet fronzen, is dat het dossier vol vermoedens zit. Uit het eerste verhoor blijkt dat de politie het vermoeden heeft dat deze duikboot zou worden ingezet voor het transporten van drugs. “Een zaak begint met ‘redelijk vermoeden’. Ik merk dat wij gaan blijven steken op vermoedens. Margarita is aangehouden, omdat zij kokkin was en schoonmaakwerkzaamheden moest verrichten. Cristian P. is aangehouden, omdat hij olie levert in het binnenland. Uit niets is gebleken dat deze mensen iets moeten afweten van deze zaak. Bij een aanhouding moet er sprake zijn van een redelijk vermoeden en dit moet uiteindelijk getransformeerd worden tot ernstig vermoeden.” De raadsman verzocht de rechter om gelet op die feiten en of omstandigheden, de detentie van zijn cliënten op te heffen c.q. op te schorten. Volgens Pick is er geen sprake van opzet.

Geen duikboot geen bewijs
Advocaat Raoul Lobo merkte op dat er geen sprake is van een duurzaam samenwerkingsverband. In het dossier is hij zeker meer dan 150 keren het woord ‘vermoeden’ en ‘niet uitgesloten’ tegengekomen. Dit zijn heel vage termen. De rechter die de eerste behandeling heeft uitgesteld, zit maar zaken uit te stellen en geen oordeel te vellen. De duikboot is inmiddels verdwenen, althans er wordt gezegd dat die momenteel op de bodem van de Coppenamerivier ligt. Belangrijk in deze is dat het bewijs niet getoond kan worden. Bovendien kan er geen gerechtelijke schouw worden gelast. Volgens Lobo zijn er steeds gruwelijke vormfouten gemaakt in dit proces. Zijn cliënt Fernando P. heeft enkel en alleen een rit gereden. Volgens Lobo is er een proces-verbaal op 8 oktober opgestuurd door het OM. Hij verzocht de rechter om dit stuk niet aan het dossier toe te voegen, omdat er reeds onderzoekshandelingen zijn gepleegd en deze zaak. Hij verzocht de rechter om dat stuk volledig te negeren.

Volgens de advocaten is de tenlastelegging alleen maar gestoeld op vermoedens. Openbare aanklager Shanta Mahadew informeerde de rechter dat het onderzoeksresultaat binnen is en dat zij die stukken heeft binnen gehad. De uitdraai van de gesprekken is door de politie naar het gerecht opgestuurd. Volgens het OM is het gebleken dat er informatie binnenkwam dat Colombianen zich bezig hielden met de bouw van een duikboot in Suriname. Nadat die informatie over de bouw was uitgewerkt, bleek inderdaad een duikboot te zijn aangetroffen te Saramacca. Elk van de verdachten heeft volgens Mahadew zijn eigen handelwijze met het structurele oogmerk om meerdere misdrijven te plegen met die duikboot. Er zijn nog veel ernstige bezwaren aanwezig. Elk van hen is geweest op de locatie waar de duikboot was bewaard. Ook is er beeldmateriaal geschoten, waarop te zien is hoe de situatie was aangetroffen. Er zijn ook goederen in beslag genomen, waaronder fiberglas, een ponton en zwaar materieel. Het gaat om een internationale organisatie, die als doel had om drugs het land in en uit te voeren. Men zou 6 ton drugs kunnen uitvoeren. Ook is de illegale landingsbaan achterhaald. Er zijn kruiwagens en kerosine ter plaatse aangetroffen. Bovendien gaat het in deze om buitenlanders en men moet zeer zeker ook rekening houden met eventueel vluchtgevaar.

Pick reageerde dat de vervolging verzuimd had om individueel aan te geven welke ernstige omstandigheden er nog aanwezig zijn. “Wij missen de concrete ernstige bezwaren tegen de verdachten. Wat mij tegen de borst stuit, is het feit dat omdat de verdachten Colombianen zijn, zij zijn aangehouden”, zei Pick.
Lobo merkte op dat aan de verdachten money laundering niet ten laste is gelegd. Het OM zegt dat het hier gaat om een internationale organisatie. De rechter heeft de verzoeken afgewezen. Op 9 november zal zij ingaan op de juridische aspecten van de raadslieden. De verdachten blijven aangehouden.

Saskia Bandhan