Maandag 18 juni 2018

Verloren kansen 1

19-03- 2017

Anno heden maken wij mee dat wij terug gevallen zijn in alles wat met beschaving, welvaart en welzijn te maken heeft. De situatie is gewoon uitzichtloos, uw kinderen en uw kindskinderen hebben geen toekomst in dit land. Er is geen enkel lichtpunt te bekennen. Normaal is het zo dat wanneer zaken verkeerd gaan, dat we dan kijken naar wat er verkeerd is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dus als we nuchter beschouwd gaan kijken wie dit land geregeerd hebben en wie er een complete puinhoop van gemaakt hebben dan is het overduidelijk dat het creools nationalisme vertegenwoordigt in de PNR nu SPA, NPS en de NDP in zeer hoge mate verantwoordelijk is voor de vernietiging van SWITI SRANAN. Als het om deze vaststelling gaat dan is er een oorverdovende stilte. Als Hindoestanen en Javanen verantwoordelijk zouden zijn dan had je de nationalisten en de pers moeten horen. En het kiesstelsel en de grondwet zorgen ervoor dat wij altijd een regering van het creools nationalisme zullen hebben. Cruciaal in deze is dus de vraag door wiens toedoen is het, dat wij nog steeds opgescheept zitten met deze grondwet en met dit kiesstelsel. En hier stuit je op het feit dat je moeilijk alle schuld in de schoenen van het creools nationalisme kunt schuiven. Is het creools nationalisme de negatieve kant van het politiekspectrum van Suriname, de positieve vooruitstrevende kant zou moeten bestaan uit politici van de VHP, en andere groeperingen. De VHP zou als grootste partij in het vooruitstrevende segment leiding moeten geven aan dit deel van het spectrum. Bij de verkiezingen van 1987 heeft het grootste deel van het electoraat zich geschaard achter het front meer in het bijzonder achter het leiderschap van Jagernath Lachmon. Maar de leider van de VHP heeft het Surinaamse volk keer op keer verraden. Voor de dag van de verkiezing bereikte hij samen met de legerleiding het zogenaamde Leonsberg akkoord waarbij hij beloofde aan de legerleiding om de grondwet en het kiesstelsel niet te veranderen. Daarom zitten we nu in de penarie. Op de dag van de verkiezing omstreeks 2:00 uur in de middag toen wij zeker van de overwinning van het Front, rondtoeterend door Paramaribo rondreden deed Jagernath Lachmon een beroep via de radio op ons om naar huis te gaan omdat anders de militairen boos zouden worden. Het was toen duidelijk dat van democratisering van Suriname en van opbouw van Suriname geen sprake zou kunnen zijn met dit soort van leiders. Toen hij de eerste gekozen president ingenieur Ramshewak Shankar dwong af te treden pleegde hij voor de derde keer verraad. U moet weten dat hij niet alleen ons verraden heeft maar ook het buitenland, al die grote mogendheden als Brazilië, Amerika, Frankrijk en Nederland die zich beijverd hadden voor terugkeer naar de democratie in Suriname.
De laatste keer dat hij groot verraad gepleegd heeft was tijdens de opstand tegen Jules Wijdenbosch in 1999. De oppositie tezamen met functionele groepen waren in juni 1999 in opstand gekomen tegen de toenmalige president Jules Wijdenbosch. Op 1 juni 1999 werd in het parlement een motie van wantrouwen tegen Jules Wijdenbosch aangenomen. De Jure en materieel was Jules Wijdenbosch geen president meer. De stemming in het parlement is maatgevend voor het buitenland. De grondwet zegt dat de president bij een gewone meerderheid naar huis gestuurd kan worden. Nu werd het zaak voor het gestructureerd samenwerkingsverband “GS” om een nieuwe president en vicepresident te kiezen. Daartoe werd een vergadering belegd van alle groepen vertegenwoordigd in het GS in de Olifant. Namens Naya Kadam werden voorgesteld ingenieur Henk Ramdin als president en mijn persoon als vicepresident en namens het andere gedeelte van GS werd voorgesteld Andre Telting als president en Eddy Jharap als vicepresident. Later op de vergadering heb ik mijn kandidatuur ingetrokken en in samenspraak met de vakbeweging Siegfried Gilds voorgesteld als kandidaat voor het vicepresidentschap. Na de stemming bleken Henk Ramdin en Eddy Jharap gekozen te zijn. De heren van het Nieuw Front veranderden in alle kleuren van de regenboog. Heer Ottmar Rodgers vroeg om schorsing van de vergadering en die vergadering is tot op heden niet hervat. Dat is de beschaving en democratie van het Nieuw Front. Enkele dagen later op een zondag werd het bestuur van Naya Kadam uitgenodigd voor een gesprek met het Nieuw Front op het kantoor van meester Jagernath Lachmon in het partijgebouw. Daar heeft men tevergeefs geprobeerd om druk uit te oefenen op ons om de kandidatuur van Henk Ramdin in te trekken. Circa 10 dagen daarna heeft men geprobeerd in het parlement de verkiezing van de president en de vicepresident op de agenda te plaatsen maar niet met de gekozen kandidaten Henk Ramdin en Eddy Jharap, maar met de kandidaten van het Nieuw Front. Naya Kadam heeft aan het houden van die vergadering geen medewerking verleend omdat het Nieuw Front verraad had gepleegd immers binnen GS verband waren Henk Ramdin en Eddy Jharap gekozen. Een week later horen wij dat achter de rug van het gestructureerd samenwerkingsverband GS door het Nieuw Front een overeenstemming was bereikt met Jules Wijdenbosch zodat die een jaar langer kon blijven regeren en daarna zouden er algemene verkiezingen volgen. Zo kreeg Jules Wijdenbosch van het Nieuw Front een jaar extra en kon hij als een wildebras tezamen met Henk Goedschalk de staatskas gaan plunderen.
Aan de verkiezing van Henk Ramdin en Eddy Jharap binnen GS verband is toen nergens in de pers melding van gemaakt. Men heeft onder invloed van het Nieuw Front het waar gebeurde doodgezwegen. Getuigen van het gebeurde zijn er nog: Marijke Djawalapersad, Faried Pierkhan, Waldo Ramdihal, en natuurlijk mijn persoon.
Ik wilde u dit waargebeurde niet onthouden omdat zulks blootlegt het karakter van bepaalde politici, meer in het bijzonder die van het Nieuw Front. Hoe anders zou de geschiedenis niet zijn geweest als Henk Ramdin en Eddy Jharap ook daadwerkelijk de kans hadden gehad om als President en Vice President te kunnen fungeren.

Aan het eind van deze regeerperiode gaan onze kinderen en hun kindskinderen opgezadeld zitten met een schuld van meer dan 3 miljard Amerikaanse dollars. Uw president heeft u al slapeloze nachten toegewenst en verklaard dat u als gemeenschap gedegradeerd bent tot een soort kwaadwillig hondenras waarmee geen hazen te vangen is. Hij heeft zijn buit al binnen. Er zijn deze week 3 containers met nieuw geld geïmporteerd. De tegenwaarde moet komen van de export van melkpoeder. En u krijgt een schuld van 3 miljard Amerikaanse dollars op uw bord. Wij zijn sinds 2000 een misdaadeconomie, wij leven van de misdaad. Maar de Amerikanen zijn bezig alle cocaïnetransporten te saboteren. Dus straks stijgt de koers als een spoetnik omhoog en kunt u geen softdrank meer kopen. Vergeet wc-papier.

Richard B. Kalloe