Dinsdag 17 juli 2018

De afgelopen maanden hebben wij veel over het olierijke Venezuela gelezen en ook televisiebeelden gezien. De burgers protesteren tegen de regering; de troepen worden ingezet om de orde te handhaven; politici van de oppositie worden opgepakt en in de cel gestopt. De president regeert het land met de ijzeren hand; het parlement is buiten spel gezet; de VN heeft ook haar stem laten horen en zo kan ik verder doorgaan om zaken op te sommen.

Achtergrondinformatie over Venezuela
In 1520 werd de eerste plaats van de Venezolaanse kust bezet: Cumaná. Na 1545 komt Venezuela onder de Spaanse kroon. In 1567 werd Caracas gesticht. Het is Simon Bolivar met zijn strijdmakkers gelukt om in 1821 Venezuela te bevrijden van de Spaanse kroon en het land werd zelfstandig.

Venezuela anno 2017 Venezuela is een groot land met een oppervlakte van 912.050 km²; dat is ongeveer 5,6 maal de oppervlakte van Suriname. Dit land telde in 2016 een bevolking van 30.912.000 zielen, dat is ongeveer 51 maal de bevolking van Suriname. Suriname is een dwerg ten opzichte van Venezuela wat de bevolking betreft.

De etnische samenstelling van de bevolking ziet er als volgt uit: 69% (gemengd, mestiezen); 20% (blanken); 9 % Negers en 2% Indiaans. De meerderheid van de bevolking bestaat uit katholieken (96%); 2% bestaat uit protestanten en 2% heeft andere godsdiensten.

De huidige president van Venezuela heet Nicolas Maduro. Hij heeft in 2013 ( na de dood van Hugo Chavez) de macht in handen gehad. President Nicolas Maduro regeert het land nu met de ijzeren hand. Tijdens de verkiezingen van 2015 heeft de oppositie meer dan twee derde van de zetels in het parlement behaald (de oppositie behaalde 112 van de 165 zetels). Ondanks een minderheid in het parlement wil deze president (dictator) de regeermacht niet overdragen. Het gevolg hiervan is dat de oppositionele partijen in verzet zijn tegen de zittende regering van Nicolas Maduro. De wereldgemeenschap heeft de Venezolaanse regering opgeroepen om tot inkeer te komen en de macht in handen van de volk over te dragen. “Toon respect voor de wil van het volk; toon respect voor de uitslag van de verkiezingen en draag de macht over aan de winnende partijen”. De regering moet niet proberen door geweld (met machtsmiddelen) het Land te besturen. Weerloze burgers moeten met rust gelaten worden.

Venezuela, een rijk olieland In 2015 had een onderzoek uitgewezen dat Venezuela een olievoorraad heeft van 300.000.000.000 (300 miljard vaten olie (barrels). In 2015 had Venezuela een dagproductie van 2.600.000 vaten olie (2.6 miljoen vaten). Als wij dat vergelijken met Suriname (Suriname heeft een dagproductie van 16.000 vaten), dan produceert Venezuela (2.600.000/16.000 ) X 1 vat = 162 maal zoveel olie als Suriname per dag. Ondanks de daling van de wereldmarktprijs van olie, maakt Staatsolie aardig wat geld aan de staatskas over, maar de economie van Venezuela is naar de afgrond, ondanks er zoveel olie per dag geproduceerd wordt.

Suriname ondersteunt een dictatoriale regering De Surinaamse regering onder leiding van onze president D.Bouterse, de vice president A. Adhin, de minister S.Algoe, minister drs.S.Moestadja (de 68-jarige moraalridder van het kabinet Bouterse/Adhin) en alle andere ministers van het kabinet staan pal achter het besluit van de Surinaamse regering en geven ondersteuning aan de dictatoriale regering van Nicolas Maduro. Ik ben blij dat de oppositionele partijen in Suriname t.w.: de VHP, de NPS, de PL en ABOP hun afkeuring hebben uitgesproken over het dictatoriale beleid van de Venezolaanse regering onder leiding van de dictator Nicholas Maduro.

De Surinaamse regering leert het nooit
Wij moeten met alle landen van de wereld goede banden onderhouden, maar landen die de democratie niet nauw nemen, moet de Surinaamse regering een keihard standpunt innemen en dat ook veroordelen. De wereld is de afgelopen dertig jaren zodanig veranderd dat elke burger via internet, zowel lokale als mondiale gebeuren van minuut tot minuut op de voet kan volgen. Internationaal maken wij een heel slechte beurt als wij de situatie in Venezuela niet veroordelen, terwijl wij in de preambule van de Surinaamse Grondwet andere zaken hebben opgenomen. Voor de correctheid citeer ik uit de preambule van de grondwet het volgende: “vastbesloten met elkaar en met alle volkeren in de wereld samen te werken, op grondslag van vrijheid, gelijkheid, vreedzame coëxistentie en internationale solidariteit”. De mensen in Venezuela worden onderdrukt en waar is de internationale solidariteit van de Surinaamse regering onder leiding van Bouterse/Adhin?

De parlementaire meerderheid is gemuilkorfd De parlementaire meerderheid in Venezuela ligt in handen van de oppositie, maar de zittende regering vertrapt alle democratische principes en regeert met een minderheid. Allerlei systemen worden bedacht om het land toch te besturen met een parlementaire minderheid. Ik maak mij ook veel zorgen over het parlement van Suriname. De voorzitter van het Surinaamse parlement heeft ook een systeem ingebouwd in Suriname waardoor de oppositie nauwelijks spreektijd heeft om hun standpunten kenbaar te maken. De microfoon wordt door de voorzitter van het Surinaamse parlement continu uitgeschakeld, waardoor je nauwelijks een goed betoog kan houden. Ik heb alle geloof in de Surinaamse kiezers. Op 25 mei 2020 moeten de kiezers ervoor zorgen dat de huidige regering, die zoveel geld over de balk heeft gegooid, uit het politieke machtscentrum verwijderd wordt.

Hardeo Ramadhin