Vrijdag 20 april 2018

Toename gevallen   oogontstekingen“Eerst een Chicungunya uit het niets, dan een Zika-virus en nu weer plotseling uit het niets wordt de samenleving geteisterd door oogvirus”, zegt een dame bij de huisarts wachtende op haar beurt. Zij zat daar samen met haar dochtertje die een oogontsteking heeft opgelopen op school van een medeleerling. De moeder van twee kinderen maakte zich vooral ongerust, omdat zij nog een kleinere van drie jaar thuis heeft en bang is dat de oudere zus haar zal besmetten. De moeder zegt ook bang te zijn om haar jongste naar de crèche te brengen, omdat zij het daar evengoed ook zou kunnen krijgen. “Van waar komen deze ziekten plotseling vandaan”, vraagt zij zich ietwat geërgerd af. Net zoals deze dame stapt een groot deel van de samenleving de afgelopen twee weken steeds vaker binnen bij de huisarts met een oogvirus.

Amar Ramadhin, huisarts werkzaam bij Huisartsenkliniek CuraMed, geeft aan dat er inderdaad in de afgelopen twee weken een lichte stijging van oogontstekingen is geconstateerd. “Maar waarschijnlijk vanwege de ernstige besmettelijkheid van het beestje, dat de oogontstekingen veroorzaakt, is het gaan toenemen en hebben we gemerkt dat er een schrijnende toename is van oogontstekingen, zij het aan een oog of beide ogen. Uit het veld heb ik uit gesprekken met andere artsen kunnen constateren dat het hetzelfde geval zich bij de andere huisartsen ook voordoet.” Het vermoeden is dat het om een oogvirus gaat of een bacterie. De leeftijd van de geïnfecteerde speelt geen rol, omdat baby’s tot heel ouwe mensen hiermee te maken krijgen. “Aan de hand hiervan zou ik inderdaad voorzichtig kunnen stellen dat we te maken hebben met een opkomende epidemie van oogontstekingen. Echter is het nog niet officieel bekend gemaakt door BOG als het gaat om een virus of een bacterie. Gisteren heeft de huisarts alleen al 15 gevallen gehad, die voor een oogontsteking zijn gekomen.

Verspreiding tegengaan
De adviezen die door de arts worden verstrekt, zijn dat men zo hygiënisch mogelijk te werk gaat. Het is bekend dat het vaak begint met jeuk en een branderig gevoel in het oog. Het oog wordt daarbij rood en begint te tranen. De mensen gaan meestal over tot jeuken, waardoor de besmetting dan overgebracht wordt op de handen en verder op andere voorwerpen. Bij intensief contact met mensen wordt het dan verspreid. Ramadhin stelt dus de handen te ontsmetten, het zij met een hand sanitizer of door goed te wassen. Verder moet men ook ervoor zorgen dat men deurknoppen en andere voorwerpen goed ontsmet met antibacteriële middelen. In geval van een besmetting gelijk de huisarts consulteren. Volgens dokter Ramadhin wordt in de meeste gevallen een oogdruppel voorgeschreven. Echter legt hij de nadruk op dat de verspreiding tegengegaan moet worden, omdat met een plotselinge toename van oogontstekingen er een druk gaat ontstaat op de voorraden. “We moeten ook rekening houden met de importen van deze middelen. Ook zou ik de ouders adviseren hun kinderen liever thuis te houden, daar besmetting bij de crèche en school groot is”, aldus Ramadhin.