Woensdag 20 februari 2019

De Nederlandse minister van Buitenlandse Stephanus ‘Stef’ Abraham Blok mag na een debat van enkele uren in de Tweede Kamer over zijn uitspraken over de onmogelijkheid (genetisch) van de multi-etnische samenleving, doorgaan als minister. De voormalige kolonie en wingewest van Nederland, Suriname, werd door deze minister betiteld als een ‘failed state’ door de etnische opdeling die met name te zien is in de politiek. De vuur werd hem na aan de schenen gelegd, maar er is politieke draagvlak nog steeds in Nederland om hem te handhaven. De minister hield het erbij dat enkele uitspraken van hem onzorgvuldig waren en dat hij de dingen anders zou hebben moeten brengen. De minister zelf benoemde niet welke zinnen en uitspraken hij terugneemt. Wanneer Kamerleden hem expliciet vroegen wat hij vond van die bepaalde uitspraken, gaf de minister aan dat de woorden onzorgvuldig waren gekozen. Kamerleden bleven aandringen op een meer acceptabele houding van de minister, en toen zei hij dan wel dat hij de onzorgvuldig gekozen woorden uiteraard ook terugneemt. De Nederlandse politici waren meer geinteresseerd in de visie die de minister heeft over de Nederlandse samenleving en iets minder over de uitspraken die Blok deed over Suriname. Wel werd door Kamerleden gesteld dat de minister er is om bruggen te bouwen en relaties met landen uit te bouwen en men vroeg zich af hoe hij dat zal kunnen doen als hij een bepaald beeld heeft van bepaalde landen. Tegen de minister werd gisteren door enkele partijen een motie van wantrouwen ingediend, maar deze had geen draagvlak in de Tweede Kamer. Opvallend was dat coalitiepartijen harder waren naar de minister toe dan de oppositiepartijen. Blok kreeg openlijk een uitnodiging van de PVV om de VVD te verlaten, omdat deze partij hem tijdens het debat in de steek liet, en om toe te treden tot de PVV. Deze uitnodiging deed Geert Wilders omdat hij in de opvattingen van de minister, heel duidelijk het gedachtegoed van de racistische en anti-Islamitische PVV herkende. Ook van de partij de Forum voor de Democratie kreeg de minister direct een partijlidmaatschapskaart uitgereikt, een voorbarigheid waarmee Nederland niet kan worden getypeerd. Geert Wilders namelijk vond dat de minister zich niet hoefde te schamen voor zijn uitspraken, stuk voor stuk. Hij had het aan het rechte eind, genetisch is het onmogelijk om vreedzame multi-etnische samenlevingen te hebben. Suriname is ook geen vreedzame multi-etnische samenleving, het is een failed state. Over de geschiedenis en de worden van de Staat Suriname is in de Tweede Kamer niet gesproken. Het Kamerlid Tunahan Kuzu nodigde de minister uit om meer te zeggen over de opbouw van de Surinaamse samenleving en de rol die de Nederlandse staat actief daarin heeft gespeeld, maar Blok ging daarop niet in. Onthutsend waren de mededelingen van Forum voor Democratie over Suriname die gehaald zijn uit onder andere de Parbode die te koop zou zijn bij de ‘Ako’. Zo is door de DEA een Colombiaanse bende in Suriname opgerold daags terug. De Amerikanen hebben ontdekt dat een zeehaven bij de monding van een rivier met kraan en al was aangelegd door deze benden om met hulp van de Surinaamse regering cocaine te exporteren. De regering van Suriname zou het onderzoek naar de cocainehandel hebben gefrustreerd door eenheden die bezig waren het onderzoek te ontmantelen. Ook de Socialistische Partij (oppositie) is de mening toegedaan dat er sprake is van een enorme wanbestuur in Suriname. Er zou sprake zijn van grootschalige corruptie. De vraag werd gesteld in de Tweede Kamer of Suriname als een rechtstaat valt te typeren. De nadruk lag voor een deel op de huidige president van het land. Die is in Nederland veroordeeld vanwege cocainehandel. In eigen land wordt hij nu voor moorden gepleegd op 8 december 1982 vervolgd. In de Tweede Kamer werd enkele keren opgemerkt dat het niet waar is dat Suriname geen vreedzaam land is. Ook zou Suriname, ondanks het wanbestuur, de corruptie en de cocainehandel, niet voldoen aan de kenmerken van een failed state volgens enkele Kamerleden. Wij hebben eerder hier aangegeven dat Suriname nog lang geen failed state is omdat Surinaamse wel degelijk effectieve controle heeft over het Surinaams grondgebied. Er zijn geen gewapende conflicten geweest of gaande tussen etnische of andere groepen in Suriname, ook is zo een conflict onmogelijk. Van een etnische opdeling is in Suriname geen sprake, en dat komt omdat wij allemaal een zijn wanneer wij Sranantongo praten. Het lijm en de smeerolie van de Surinaamse samenleving is het Sranantongo, daarin vinden wij elkaar en daarin wordt iedereen tot 1 niveau genivelleerd. De grote politieke partijen zijn langs etnische lijnen samengesteld dat heeft te maken met de komst en de emancipatie van de verschillende bevolkingsgroepen die naar Suriname zijn gehaald of ontvoerd door de Nederlandse regering en het bedrijfsleven. Deze groepen hebben na de slavernij en het einde van de contractperiodes in aparte volksvestigingen een woonplaats gekregen. Het debat was duidelijk omdat daardoor een beeld is ontstaan in wat voor een land een deel van onze familieleden wonen. Het debat was verder voor ons niet van enige waarde omdat het niet de Tweede Kamer is die bepaalt wat wij zijn als samenleving en als Staat, maar dat onze eerlijke visie over onze samenleving doorslaggevend is. Suriname is geen failed state, maar Suriname is inderdaad een behoorlijk slecht bestuurd land. Dat wordt keer op keer bewezen, zoals recent toen de hoogste leiding weer zei dat er ‘ruim geld’ aanwezig is in Suriname. Goed bestuur is in Suriname nu slecht omdat het westers gericht bestuur is. Corruptie viert hoogtij in Suriname, de huidige politieke coalitie heeft het leegroven van de staatskas toegelaten en de rovers beloond. Verder klopt er iets niet met de drugsvangsten die links en rechts worden gedaan en waarin Surinamers betrokken zijn.